S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Subsidieregeling duurzame energie zorginstellingen gepubliceerd

VWS heeft een subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor zorginstellingen gepubliceerd. De volledige tekst van de regeling kunt u lezen in de Staatscourant. U moet de subsidie-aanvraag voor 1 september indienen. Op de website van VWS vindt u het formulier hiervoor en alle andere relevante informatie.

Voor bepaalde investeringen of keurmerk

Met de regeling is 15% van de kosten met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000 subsidieerbaar. De subsidie geldt voor bepaalde investeringen, die na 1 maart maar nog dit jaar uitgevoerd en betaald worden. Daarnaast is subsidie mogelijk voor het verkrijgen van een keurmerk voor €5000 per instelling. Het totale subsidieplafond is €4,7 miljoen, waarbij subsidies worden verleend op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Bron bericht: website ActiZ

02-08-2018 15:00