S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Oproep: voorbeelden energieambities en -verbruik bij nieuwbouwprojecten

Het ministerie van VWS werkt met ActiZ en andere brancheorganisaties aan een landelijke green deal zorg. Dit sluit aan bij de ambities van het nieuwe kabinet: 49% CO2 reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. ActiZ wil ter voorbereiding graag inzicht in het daadwerkelijke energieverbruik van onlangs nieuw gebouwde zorginstellingen (exploitatieduur < 5 jaar). Daarnaast is ActiZ benieuwd naar lopende nieuwbouwinitiatieven die qua ambitie verder gaan dan het wettelijk vereist niveau, zoals bijvoorbeeld energieneutraal, CO2-neutraal, Nul op de meter en All Electric.

De Veste in Naarden. Foto: Joost Brouwers

Zicht op energiebesparing recente nieuwbouw

Ter voorbereiding van de green deal wil ActiZ graag zicht op de energiebesparing van vrij recente nieuwbouw. Een gebouw, uitgevoerd met duurzame technieken, dat tevens voldoet aan de gestelde (comfort)eisen.

Signalen van tegenvallende opbrengsten

ActiZ heeft signalen dat energiebesparing in nieuwbouw soms tegenvalt. Daarvoor zijn diverse redenen aan te wijzen: nieuwbouw is kwalitatief veel beter (een hoger verlichtingsniveau, koeling, meer domotica, meer verkeersruimte) en – als gevolg hiervan - van veel meer techniek voorzien die meer energie vraagt dan de oudbouw.

Daarbij blijkt in de praktijk dat het ambitieniveau tijdens het voorbereidingsproces (voor daadwerkelijke aanbesteding) wordt bijgesteld, vanwege de complexiteit van de toe te passen technieken, mogelijke risico’s en hogere investeringskosten ten opzichte van meer traditionele bouw. ActiZ is daarom ook benieuwd naar de meerkosten, zowel qua investering als exploitatie/onderhoud (TCO).

Als deze signalen kloppen zegt dat iets over wat de sector de komende decennia extra nodig heeft om straks te kunnen voldoen aan wetgeving nieuwbouw BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) in 2021 en de verdere ambities van dit kabinet voor 2030 en daarna, ambities die voortvloeien uit internationale verplichtingen (akkoord van Parijs, VN doelstellingen).

Initiatieven die verder gaan dan wettelijk vereist

Daarnaast zijn lopende nieuwbouwinitiatieven die verder gaan dan wettelijk vereist - bijvoorbeeld energieneutraal of CO2 neutraal - voor ActiZ interessant omdat deze een beeld geven van wat (binnenkort) kan en wat nodig is om deze ambities waar te maken. Welke technieken worden ingezet, wat is het aandeel energiebesparing, duurzame energieopwekking en inkoop van duurzame energie.

Realistische green deal zorg

Met inzicht in de effecten en inspanningen bij recente of lopende nieuwbouw hoopt ActiZ een goede basis te kunnen leggen voor wat de sector nodig heeft om een green deal voor de energietransitie te sluiten die realistisch is.

Heeft u gerealiseerde nieuwbouw of bent u daarmee bezig, dan kunt u zich melden bij Lenard Markus (l.markus@actiz.nl of 06-25036429) en/of Penny Senior (p.senior@kcwz.nl of 06-25034362).

28-11-2017 17:01