S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Met huislift maakt Woonservice woningen geschikt voor ouderen

Met het programma ThuisBest biedt Woonservice de oudere huurder mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De aanpassingen variëren van een verticale huislift tot kleine handige aanpassingen zoals een tweede trapleuning, beugels en eenvoudig bedienbare kranen. Een ThuisBest adviseur geeft advies op maat.

Modelwoning van Woonservice

Opgave

Een te grote woningvoorraad eengezinswoningen door ontgroening en vergrijzing in een krimpgebied met 33 kernen in Groningen en Drenthe. Weinig gelijkvloerse appartementen en gelijkvloerse woningen. Onvoldoende geschikte woningen voor senioren op termijn. Dit is in het kort de opgave waar woningcorporatie Woonservice zich voor gesteld zag.

Hoe aanpakken?

Woonservice ziet de samenstelling van de huurders van de corporatie veranderen. Er komen meer ouderen en minder gezinnen. De opgave is om de woningvoorraad op tijd geschikt te maken voor de veranderende vraag. Woonservice ging aan de slag met pilots, eerst met een uitbouw met slaapkamer en natte cel op de begane grond. Dit bleek duur, ongeveer €40.000,--. Daarnaast werd de verdieping niet meer gebruikt en dreigde bij de ongebruikte natte cel boven het legionellagevaar. Ook een rolstoellift aan de buitenkant van de woning bleek te duur uit te vallen. Een nieuwe pilot met een verticale huislift was succesvoller. De kosten daarvan zijn ongeveer €25.000,-- inclusief de kleine aanpassingen in de rest van het huis.

Verticale huislift biedt voordelen

Woonservice heeft een modelwoning met een verticale huislift beschikbaar gesteld en met de gemeente een voorlichtings- en bewustwordingsactie onder ouderen opgezet. Katja Oude Velthuis ThuisBest Adviseur van Woonservice ligt de ThuisBest aanpak toe. De ThuisBest adviseur gaat actief op pad om de mogelijkheden onder de aandacht van ouderen te brengen. In de eerste demonstratiewoning in Beilen zijn in 1,5 jaar tijd 700 bezoekers geweest. Iedereen van 70 jaar en ouder is benaderd in samenwerking met de gemeente. Woonservice biedt een pakket van kleine aanpassingen die deels door de corporatie en deels door de bewoners zelf betaald worden. Ook maakt de adviseur gebruik van TOOS technologiehuisje. TOOS staat voor Technologie voor Ouderen, Om de hoek verkrijgbaar en Slim. Het laat technologie zien die makkelijk toe te passen is door bewoners zelf. Als derde onderdeel is er de ThuisBest Lift; een personenlift die geplaatst wordt in de woning. De lift is groot genoeg om een wasmand in mee te nemen of om er met z’n tweeën in te staan. Ook een rollator kan er in.


Interessante punten bij de lift zijn:

  • Bewoner bepaalt of hij/zij huislift wil (binnen randvoorwaarden Woonservice)
  • Gemeente betaalt mee, ook al is het geen Wmo-aanvraag
  • Er ontstaat een voorraad van rollator geschikte woningen
  • Ouderen kunnen blijven wonen, binnen eigen kern en netwerk
  • Huur blijft met lift max. € 50,-- per maand onder de huurtoeslaggrens

Bewoners kiezen zelf

De eerste voorbeeldwoning stond in Beilen, de tweede in Schoonoord. Bewoners kiezen zelf, voor gemeente en Woonservice is bewustwording een belangrijk aandachtspunt. Het idee bij ouderen dat op termijn de Wmo inspringt met een traplift als dat noodzakelijk wordt, is hardnekkig. Terwijl gemeenten steeds meer redeneren: beperkingen bij ouder worden kun je zien aankomen, dus mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en dienen zelf vooruit te kijken. 'Het realisme bij bewoners neemt wel toe', constateert Katja Oude Velthuis op basis van haar ervaring met de voorlichtingsgesprekken. Maar veel ouderen zijn geneigd weg te kijken van toekomstige beperkingen en mogelijke maatregelen. 'Veel ouderen zijn niet eens ingeschreven als woningzoekenden als ze in een ongeschikte woning wonen'. Daarom legt Woonservice dit accent in voorlichting: 'Maak het jezelf gemakkelijk'.

Criteria bij inventarisatie

Woonservice heeft haar gehele bezit geïnventariseerd op geschiktheid voor bijplaatsing van de huislift. Het kan in bijna alle eengezinswoningen met een volledige hoogte op de eerste verdieping. Criteria voor Woonservice zijn:

  • Woning moet minimaal nog 15 jaar levensduur hebben
  • In de kern zijn onvoldoende alternatieven ( nieuwbouw of levensloopgeschikt)
  • De huur blijft na bijplaatsing van de lift (+ max € 50,--) onder eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag

Ruim 500 woningen voldoen aan deze criteria en dit komt overeen met geraamde behoefte op termijn van 10 jaar. Doelstelling is om 50 liften per jaar bij te plaatsen. Inmiddels heeft Woonservice 20 woningen voorzien van een huislift en staan er 8 voor het voorjaar 2018 in de planning. De ervaring leert dat ouderen niet graag verhuizen uit het dorp waar ze wonen. Als er eenmaal een lift geplaatst is, krijgen mensen veel aanloop van andere belangstellenden. 'Mensen willen het eerst zien', Katja verwacht nog wel een sneeuwbaleffect.

Langer thuis wonen met slimme oplossingen in bestaande bouw
Langer thuis blijven wonen vraagt om slimme oplossingen in de bestaande bouw. Wat zijn de concepten die woningcorporaties toepassen om het hun ouder wordende huurders makkelijk te maken om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Als onderdeel van de vernieuwingsagenda van Aedes verdiept een aantal corporatiemedewerkers zich samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Bouwend Nederland en Uneto-VNI in de toepassingen die er nu al zijn. Het doel is om te leren van elkaar en slimme oplossingen sneller te verspreiden.

In juli bezochten zij een voorbeeld van woningsplitsing, in november de toepassing van de huislift en afgelopen week bezochten zij een proefopstelling van de flexibele badkamer in Elburg. Het concept is al in een aantal zorggebouwen toegepast bij de verbouw van intramurale zorgkamers naar zelfstandig verhuurde zorgappartementen. De vraag was nu of deze toepassing ook in de praktijk van woningcorporaties kan worden toegepast.

22-12-2017
E F