S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Jacob Roggeveenhuis - Jacob Roggeveenhof, Middelburg

Foto: KAW Architecten

Verouderd verzorgingshuis is in twee fasen verbouwd tot een studentenflat met 177 zelfstandige wooneenheden. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt.

Foto: KAW Architecten

Van oud naar jong

De nieuwe vraag naar studentenhuisvesting in Middelburg bood de mogelijkheid om het verouderde zorgaanbod in de Zeeuwse hoofdstad te vernieuwen en het overtollige vastgoed te transformeren tot studentenhuisvesting . De verwachte problemen van geluidsoverlast en nachtbraken in de nieuwe studentenflat Roggeveenhof te midden van seniorenwoningen zijn vrijwel uitgebleven.

Opdrachtgever, architect

Woningcorporatie Woongoed kocht het bewoonde verzorgingshuis van de gemeente die het op haar beurt had gekocht van de oorspronkelijke eigenaar, Woonzorg Nederland. De corporatie kon dankzij deze transactie studentenwoningen bouwen en maakte daarmee de komst van de Roosevelt Academy naar Middelburg mogelijk. Het ontwerp van KAW architecten uit Rotterdam ging uit van een scenario met een maximaal aantal zelfstandige studentenwoningen. Op die manier ontstond voldoende draagvlak voor de exploitatie mede dankzij de mogelijkheid van huurtoeslag voor de bewoners.

Het resultaat

In dit voorbeeld gaat de vernieuwing van verouderd zorgaanbod samen met de pragmatische oplossing voor de vraag naar studentenhuisvesting. Het is een verdringing van oud door jong en de combinatie van visie en pragmatiek. KAW architecten doet regelmatig opdrachten voor de herbestemming van bijzondere gebouwen. Hun opzet is dicht bij de mogelijkheden van een gebouw te blijven en geen nieuwe bestemming aan een gebouw 'op te leggen'.

Andere onderzochte cases

Naam projectPlaatsnaamOude bestemmingNieuwe bestemming
Vijverzicht - Mixx InnDen HaagVerzorgingshuisMultifunctioneel gebouw
Johannes de Deo - Tulip Inn WestAmsterdam-WestVerzorgingshuisBudgethotel
Huize Zuidhoor - Hotel SavarinRijswijk (ZH)Verpleeghuis (o.a.)Luxe hotel en wellness centrum
Huize Lidwina - LidwinahofSchijndelZieken- verzorgingshuisAppertementencomplex
24-11-2011
E F