Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. De handreiking is oorspronkelijk in 2011 opgesteld, als onderdeel van een KCWZ-special over rekenen aan zorg en zorgvastgoed. Het Kenniscentrum gaf hier samen met Trevin (de toenmalige samenwerking tussen corporaties IntermarisHoeksteen, Woonwaard en Wooncompagnie) opdracht voor. Sinds 2011 is er veel veranderd. Daarom is in de nieuwe versie van de handreiking de meest recente informatie over bijvoorbeeld de extramuralisering en de hervorming van de langdurige zorg verwerkt.

woonvariaties-5814592

De geactualiseerde handreiking geeft wederom een beknopt overzicht van de bekostiging van verschillende types zorgorganisaties waarmee woningcorporaties te maken krijgen als zij zorgvastgoed realiseren. Corporaties en andere vastgoedpartijen die samenwerken met zorgorganisaties krijgen zo meer inzicht in zorgfinanciering. Hierdoor kan de samenwerking verbeteren en kunnen betrokken organisaties komen tot meer duurzame overeenkomsten, zo luidt de verwachting van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.