Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig, aldus het NIVEL in het onderzoek ‘Technologie in de zorg thuis’. Nederland staat echter niet meer aan het begin van deze ontwikkeling volgens de ‘eHealth monitor 2013’ van Nictiz en NIVEL. Er kan in de praktijk al meer dan mensen denken. Maar er zijn ook belangrijke belemmeringen. Als die worden overwonnen, is er nog veel winst te behalen. De eHealth monitor wordt jaarlijks herhaald, zodat de ontwikkelingen voor zorgorganisaties en andere belangstellenden te volgen zijn.

sensire01-1898805

De belofte dat mensen door technologie langer zelfstandig kunnen blijven wonen kan nog niet worden ingelost. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Technologie in de zorg thuis’. Ook zijn er onvoldoende bewijzen voor besparing op zorgpersoneel en -kosten. Wel zijn burgers steeds meer bekend met technologie en hebben voorlopers in de thuiszorg er ruime ervaring mee. Een alarmknopje voor ouderen is inmiddels ingeburgerd en er zijn ook al mogelijkheden voor diagnose op afstand voor patiënten met hartritmestoornissen, er wordt gewerkt met intelligente sensoren in huis, met GPS, leefstijl apps…

Aansluiting bij de praktijk

Maar er is nog te weinig goed opgezet, grootschalig en langdurig onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van al de verschillende technologische toepassingen in de zorg. Onderzoek dat aansluit bij de praktijk en de belevingswereld van patiënten.

Inzicht in gebruik e-health

Mogelijk kan de eHealth monitor daaraan bijdragen. Samen met Nictiz wil NIVEL ook in 2014 en 2015 door middel van dit onderzoek het volgende in kaart brengen:• de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners beschikken over eHealth-toepassingen;• de mate waarin zij er daadwerkelijk gebruik van maken;• welke factoren het gebruik van eHealth door zorgverleners en zorggebruikers positief of negatief beïnvloeden;

• welke effecten zorggebruikers en zorgverleners tegenkomen bij het gebruik van eHealth-toepassingen.