S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonstichting Valburg sorteert voor op vergrijzing

Woonstichting Valburg is een kleine en zeer actieve woningcorporatie in de gemeente Overbetuwe in het rivierengebied aan de westkant van de stadsregio Arnhem Nijmegen. De corporatie heeft ongeveer 1250 woningen en haar bezit is gespreid over 7 kernen: Heteren, Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Herveld, Andelst en Zetten. Om bewustzijn onder ouderen te stimuleren en om behoeften en wensen te peilen heeft Wst Valburg samen met lokale partijen en met financiële steun van o.a. de provincie Gelderland een modelwoning ingericht in de kern Andelst.

Slim in de bestaande bouw - Praktijkvoorbeelden
Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma 'Slim in de bestaande bouw', onderdeel van de Vernieuwingsagenda 'Slimmer en beter voor elkaar' van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Onderzoek en strategisch Voorraadbeheerplan 2016-2026

Onder de bezoekers van de modelwoning is een representatief onderzoek gehouden door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Op basis van deze en andere onderzoeken heeft Wst Valburg haar huidige woningportefeuille afgezet tegen haar wensportefeuille in 2026. Ruim 59% van het bezit bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen. Het aantal appartementen en ook het aantal gezinswoningen met minimaal één slaapkamer beneden en woningen met alle ruimtes op de begane grond mag fors omhoog. Het aantal 'gewone' gezinswoningen mag wat afnemen. Voor nieuwbouw kiest zij standaard voor Nul op de Meter (NOM)-concepten.

Lees het hele verhaal van Woonstichting Valburg » (pdf)
Lees ook andere praktijkvoorbeelden »

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

22-11-2018

Voor meer informatie over het Programma Slim in de bestaande bouw kunt u contact opnemen met Rogier Goes van Aedes.

E F