S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woningcorporatie woCom zoekt nu de doorstroming

WoCom is als Brabantse woningcorporatie met ongeveer 8.600 wooneenheden actief in 6 gemeenten: Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. In 2005 voorzag woCom in haar werkgebied, op basis van demografie, een toekomstig overschot aan eengezinswoningen en forse tekorten voor ouderen bij beperkte nieuwbouwmogelijkheden. Aanpassing van de woningvoorraad werd de inzet. Inmiddels trekt de werkgelegenheid en daarmee ook de vraag naar eengezinshuurwoningen in de Metropoolregio Eindhoven stevig aan en zoekt woCom naar mogelijkheden om doorstroming van ouderen te bevorderen.

Slim in de bestaande bouw - Praktijkvoorbeelden
Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma 'Slim in de bestaande bouw', onderdeel van de Vernieuwingsagenda 'Slimmer en beter voor elkaar' van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Eenheidsbeleid niet mogelijk

Uit het relaas van woCom blijkt dat eenheidsbeleid en een standaardaanpak van ontgroening en vergrijzing niet mogelijk is. Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden maken bewoners hun eigen keuzes. 'Elke corporatie moet kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in de eigen regionale woningmarkt en binnen haar eigen doelgroep. WoCom deed dat en blijft dat doen: maatwerk leveren om onze huurders en woningzoekenden optimaal te bedienen, aldus Esther Struik, de bestuurssecretaris van woCom.

Lees het hele verhaal van Woningcorporatie woCom » (pdf)
Lees ook andere praktijkvoorbeelden »

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

29-11-2018 16:00

Voor meer informatie over het Programma Slim in de bestaande bouw kunt u contact opnemen met Rogier Goes van Aedes.

E F