S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

WHO CARES krijgt vervolg met Community Of Practice

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice. Nieuwe initiatieven in wonen en zorg kunnen rekenen op een steuntje in de rug.

Ontwerpprijsvraag WHO CARES krijgt vervolg

Doen en realiseren

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Pauline Meurs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam, willen innovatie voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, daadwerkelijk stimuleren en mogelijk maken. De rijke oogst aan ontwerpen van de prijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg. Nu breekt de fase van doen en realiseren aan: allereerst in Rotterdam, Groningen, Almere en Sittard-Geleen. Dit zijn de gemeenten die ontwerpen hebben ontvangen als mede-organisatoren van de prijsvraag. Voorbeelden van inzendingen zijn nieuwe vormen van hofjeswoningen en kleinschalige koffietentjes in de wijk om ontmoeting tussen mensen te stimuleren

Ondersteuning voor nieuwe initiatieven

De community ondersteunt ontwerpers, experts in de zorg en gemeenten bij het uitvoeren van nieuwe vormen van wonen en zorg en toekomstbestendige wijken en stimuleert nieuwe initiatieven op dit gebied. De community reflecteert op de uitvoering en bouwt aan een praktijkgericht netwerk. Daarnaast organiseert WHO CARES Community of Practice conferenties om de resultaten van de prijsvraag voor een breder publiek te ontsluiten en inzetbaar te maken voor gemeenten en zorg organisaties.

Toekomstbestendige woonwijken

Rijksbouwmeester Floris Alkemade startte in 2017 samen met Humanitas Rotterdam en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het initiatief voor de ontwerpprijsvraag WHO CARES. Voor deze prijsvraag werden ontwerpers, zorgprofessionals en innovatieve doeners en denkers opgeroepen om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. De prijsvraag leverde een rijke oogst aan ontwerpen op. Tijdens de vorige editie van Expeditie Begonia presenteerden ontwerpteams hun projecten en vertelden Floris Alkemade en juryvoorzitter Pauline Meurs over WHO CARES.

Financiering

WHO CARES Community of Practice is mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de actielijn wonen en zorg, die de ministers van VWS en BZK op 18 juni 2018 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven zij aan hoe zij er voor willen zorgen dat ouderen langer in een toegankelijke woning en wijk kunnen blijven wonen. Er komt daarvoor een innovatieregeling voor initiatiefnemers van nieuwe woonzorginitiatieven en een ondersteuningsteam.

28-06-2018 11:56

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F