S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Vind uw (t)huis – digitale ondersteuning voor de wooncoach

Ouderen laten doorstromen naar een passende woning, comfortabel wonen, passend bij de levensfase: wat kunnen corporaties daar aan bijdragen? Woningcorporatie De Alliantie heeft dit samen met senioren uitgezocht in een Innovatielab in Amersfoort. Wat senioren nodig hebben is een transparantere woningmarkt. Dat kunnen corporaties bieden! Wie denkt en doet mee? 

Vind uw thuis - De Alliantie

Vragen van senioren

In welke woning, in welke buurt zou ik willen wonen, hoe kom ik aan een huurcontract en moet ik echt in één week beslissen? Volgens Bob Zwier, gebiedscoördinator bij De Alliantie zijn dat vragen die leven bij senioren. 'Onze persona (mevrouw Janssen, 75 jaar, eengezinswoning) hoort steeds vaker de vraag of het niet tijd is om te verhuizen, bijvoorbeeld naar een appartement in een complex met voorzieningen. Wij 'spraken' met mevrouw Janssen, haar kinderen en haar vrienden. Mevrouw wil wel, maar we hebben het haar niet makkelijk gemaakt!'

Overzicht, tijd en steun nodig

Verhuizen gaat, in dit geval, niet van de ene op de andere dag. Het idee moet landen, een verleden worden losgelaten en een keus worden gemaakt voor een toekomst. Wat heeft mevrouw Janssen nodig?

  • Overzicht: wie biedt waar welke woningen aan? In wat voor buurten liggen die?
  • Tijd om te beslissen. Verhuizen is een grote stap, ook (of misschien vooral) als je ouder bent. Er is behoefte aan tijd om te oriënteren.
  • Senioren willen dit niet alleen doen en hebben soms een zetje nodig. Familie, vrienden en de wooncoach zijn een waardevolle steun.

Wat gaat het project Vind uw (t)huis bieden?

  • Overzicht van de totale voorraad en niet alleen inzage in wat nu te huur is. Voor nu gaat het project uit van de doelgroep senioren, maar de verwachting is dit in de toekomst uit te breiden naar alle woningzoekenden.
  • Overzicht van de totale voorraad zodat het mogelijk is om vroeg te beginnen met oriënteren.
  • Tijdigheid geeft de mogelijkheid om belangrijke medebeslissers of belanghebbenden mee te laten kijken en het proces te ondersteunen.

Transparante(re) woningmarkt

Er is een grote behoefte aan meer informatie. ‘Die kunnen wij bieden en daarmee een aantal zaken geven die men eigenlijk ook van ons mag verwachten: transparante(re) woningmarkt die keuzevrijheid bevordert, ondersteunen van de verhuisbeweging door drempels weg te nemen, waardoor de doorstroming wordt bevorderd en men een beter overwogen besluit kan nemen bij het kiezen van een woning. Daaruit vloeien weer positieve effecten uit voort op het gebied van passend en ook veilig wonen’, aldus Zwier.

Digitaal platform

Ook voor de oudere generatie geldt dat digitaal een kans biedt. Het vooroordeel dat ouderen niet overweg kunnen met nieuwe media is grotendeels niet waar en bovendien leren ook zij nog bij. Een digitaal platform, aangeboden in de vorm van een app of een website, biedt de doelgroep, maar ook de kring daaromheen en de wooncoach het juiste middel om aan de slag te gaan.

Oproep!

Wie denkt en doet mee? Sluit aan bij Vind uw (t)huis! Al een aantal andere corporaties doet mee. Het plan zal onder de aandacht worden gebracht binnen de Vernieuwingsagenda, coalitie wonen en zorg. Binnenkort vindt overleg plaats met Woonz.nl, platform gericht op het overzichtelijk en transparant maken van de gehele markt voor wonen, service en zorg, om activiteiten op elkaar af te stemmen. Interesse om mee te doen? Mail dan naar innovatielab-senioren@de-alliantie.nl

12-06-2018 16:24
E F