Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

eengezinswoningen4-5841714

De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale voorzieningen op toenemende beperkingen. Ze wachten hiermee tot het echt nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Nultredenwoning

Vier op de tien chronisch zieken bewonen een nultredenwoning. Zij hoeven nauwelijks verdere aanpassingen in hun woning aan te brengen als door verergering van de ziekte of door de ouderdom hun beperkingen toenemen. Voor de overige 60% kan dit in de toekomst wel noodzakelijk zijn. Toch heeft maar een kwart van de chronisch zieken zijn woning aangepast. Eén op de tien is dit van plan. Vooral chronisch zieken met ernstige beperkingen en 75-plussers passen hun woning aan, maar de andere groepen doen dit veel minder.

Woonomgeving

De meeste chronisch zieken blijken hun woonomgeving als goed toegankelijk te ervaren. De toegankelijkheid van voorzieningen in de buurt van chronisch zieken met een ernstige lichamelijke beperking behoeft vaak wel verbetering.

Onderzoekspanel

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ongeveer 3800 zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Voor dit onderzoek zijn in het najaar van 2009 en 2010 gegevens verzameld bij 1849 panelleden met een chronische ziekte.