S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Van Swinderenhof: met oog voor de mens

Het Leger des Heils was al een tijd op zoek naar een tussenvorm: woningen voor mensen die uit de opvang komen en weer zelfstandig willen gaan wonen. Actium was op haar beurt op zoek naar een betrouwbare partner. Die vinden zij in het Leger des Heils. Samen hebben ze in Assen in een hofje van 60 woningen, 13 woningen voor deelnemers van het Leger des Heils gereserveerd.

Van Swinderenhof in Assen

Beduidend minder overlast

Het hele hofje, het Van Swinderenhof, is ervan opgeknapt. Er is beduidend minder overlast. ‘Bewoners en buurtbewoners weten ons te vinden en kloppen aan als zij problemen signaleren. Zij hebben dan niet eens altijd last van onze deelnemers maar van de andere bewoners', lacht Marc Rodrigues, clustermanager Leger des Heils.

Bewoners begeleiden naar zelfstandigheid

De sociale controle helpt enorm. 'Bewoners voelen zich serieus genomen. Als er wat gebeurt, wordt er meteen wat aan gedaan. We hebben goede contacten met de wijkagenten', vervolgt Rodrigues. Medewerkers van het Leger des Heils zijn ook fysiek aanwezig in het hofje. In één van de woningen houden zij kantoor. 'Bij ons krijgen zij een woning, die wij weer huren van de corporatie met begeleiding vanuit het Leger des Heils. We zien mooie resultaten want een aantal stroomt uiteindelijk door naar een reguliere woning. Dat is ook de bedoeling: bewoners begeleiden bij de stap naar zelfstandigheid. Als bewoners een jaar lang geen overlast veroorzaken en geen huurschuld hebben, dan kan de woning op eigen naam komen te staan. Dat is het ideaalplaatje. Dat is herstel van het gewone leven! Bij het gros lukt dit, bij sommigen niet'.

Realiseren goede landing in de wijk

Dit soort tussenvormen past bij het beleid van Actium. 'In onze strategische koers staan drie leidraden: duurzaamheid en vernieuwing, met het oog voor de mens. Deze leidraden hebben we vertaald in programma’s met verbeterdoelstellingen om doelen zoals weer zelfstandig wonen en een goede landing in de wijk te realiseren. De druk op de woningmarkt is hoog', zegt Gea Veldmeijer, programmaleider Wijken. 'We zoeken naar een plek, buurt en een huurprijs die passend is. Ons beleid is dat we 20% van de reguliere mutaties vrijhouden voor 'uitstromers.''

Tevreden over samenwerking

In de prestatieafspraken die Actium met de gemeenten gemaakt heeft, staat de opgave vastgelegd. Naast de stenen doet Actium meer. 'Als woningcorporatie verzorgen we trainingen rond woonvaardigheden. We vinden het belangrijk om huurders te laten weten wat wij als verhuurder van hen verwachten, op een toon die respectvol is en past'. Veldmeijer is erg te spreken over de samenwerking met het Leger des Heils. 'Zij kijken echt naar wat mensen zelf kunnen en welke kwaliteiten zij in huis hebben.' Het Leger des Heils heeft oog voor de mens, net als Actium. Dat is nodig om zulke tussenvormen te doen slagen. Het is en blijft maatwerk', aldus Rodrigues.

Tijdens Expeditie Begonia verzorgen Het Leger des Heils en Actium een workshop over Housing First in de Van Swinderenhof in Assen. Kom naar Expeditie Begonia om vele nieuwe woonvariaties te horen en zien ».

07-06-2018
E F