S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorgsaamwonen

Men wil veel liever gastvrouw zijn dan gast.
ZorgSaamwonen is een pilot van Buurtgenot+, waarbij er sprake is van een eenvoudig en laagdrempelig hulp- en dienstenaanbod, geboden door buurtbewoners voor buurtbewoners. Buurtgenot+ onderzoekt wat nodig is om zo ontmoetingsruimtes in voormalige verzorgingstehuizen nieuw leven in te blazen. De opzet is, dat oudere bewoners van seniorencomplexen samen met bewoners van de omringende buurt zelf activiteiten en diensten gaan organiseren. Zo werken meer en minder vitale ouderen samen aan een woonomgeving, waar zij sociale contacten en ontmoetingsmogelijkheden hebben.

Gezamenlijk gedragen activiteiten en kartrekkers

Buurtgenot+ heeft de pilot in een aantal gemeenten uitgevoerd. Bij een startbijeenkomst gaan bewoners met elkaar in gesprek over hoe ze in hun eigen buurt op een fijne manier oud willen worden. De opbrengst is een lijst activiteiten, die de bewoners leuk vinden en een lijst met namen van kartrekkers die met de ideeën aan de slag gaan. Niet in alle gevallen leidt dit tot een levensvatbaar plan. Als er geen kartrekkers zijn, blaast Buurtgenot+ het project af.

Alleen ondersteunen waar nodig

Buurtgenot+ is alleen betrokken bij de start. De bedoeling is, dat er in die periode een kartrekkersgroep gevormd wordt die het voortouw neemt. De ervaring leert, dat als het eenmaal loopt, lichte ondersteuning op afroep volstaat. Samen met de kartrekkers zoekt Buurtgenot+ een geschikte organisatie. Belangrijk is dat deze het initiatief niet naar zich toe trekt, maar de bewoners alleen ondersteunt waar dat nodig is.

Kleinschaliger ontmoetingsruimtes

Bij een aantal verzorgingstehuizen is de pilot aangeslagen. De ontmoetingsruimtes, die door de betrokken partners beschikbaar worden gesteld, zijn veelal kleinschaliger van opzet dan in het voormalige verzorgingstehuis. Het gaat vaak om ruimtes voor 12 tot 18 personen. Activiteiten zijn bijvoorbeeld bridgeles, een zanggroep, pilates, een filmavond of sjoelen. Op een van de locaties is een leegstaande ruimte in gebruik genomen als atelier, waar ook exposities worden gehouden.


Inzender:Buurtgenot+
Thema:Ontmoeting - vrijwilligers
Projectomschrijving:Zelfbeheer van gemeenschappelijke ruimtes in seniorencomplexen
Locatie:Pilots in Eindhoven (2), Venray (2), Helmond en Loon op Zand, Dongen
Doelgroep:Vitale en kwetsbare ouderen die in een seniorencomplex wonen en in de omringende buurt
SamenwerkingspartnersVrijwilligers, woningcorporatie, zorginstelling
Start project1 januari 2016
LooptijdLooptijd pilot tot 30 juni 2018 - Verslag pilot ZorgSaamwonen

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F