S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorgcluster Oerle

Het is fijn wonen in Oerle en daarom blijven mensen er graag.
Eind 2011 organiseerde de Werkgroep 'Zorg in het Dorp' uit Oerle een aantal bijeenkomsten voor 55+-ers om, begeleid door ervaringsdeskundige Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon, te discussiëren over wonen, welzijn en zorg in het dorp. Uitkomst van deze bijeenkomsten was dat de meeste ouderen het liefst in Oerle willen blijven wonen. Dan zijn er wel voorzieningen nodig, zoals een zorgcentrum, winkels en goed openbaar vervoer. Het zorgcluster Oerle is één van de wensen van de bewoners in Oerle, die nu wordt gerealiseerd.

Zorg in het dorp Oerle - Lokale Kracht

Woonruimte voor gedifferentieerde doelgroep

Het zorgcluster is een nieuwbouwcomplex met sociale huurwoningen. Deze woningen zijn bestemd voor ouderen met een zorgvraag. Ook komt er een eerstelijns gezondheidscentrum met huisarts, fysiotherapeut, en ruimte voor de wijkverpleging. Twee zorgorganisaties krijgen nieuwe huisvesting in het Zorgcluster Oerle. Dit zijn Severinus, een zorgorganisatie voor jongeren met een verstandelijke beperking en zorgorganisatie Archipel met een groepswoning voor dementerende ouderen. Zo zal het zorgcluster woonruimte bieden aan een gedifferentieerde doelgroep.

Nauwe samenwerking

De planvorming is gedaan in nauwe samenwerking tussen de toekomstige gebruikers, de woningcorporatie, en vooral de Werkgroep Zorg in het Dorp. Toen in de loop van het traject het plan niet meer haalbaar leek door gewijzigde financiering van de zorg, heeft de Werkgroep Zorg in het Dorp een nieuwe zorgpartij bij de plannen betrokken, wat leidde tot een haalbaar plan.

Zorg gezamenlijk georganiseerd

Doordat verschillende zorgorganisaties één gebouw delen, kunnen zij ook de zorg gezamenlijk organiseren. De zorgorganisaties zetten nu 12- en 24-uurs zorg gemeenschappelijk in. Door bijvoorbeeld gezamenlijk de nachtdienst in te vullen, wordt de exploitatie haalbaar. Ook kunnen zij elkaars ruimtes gebruiken of ruimtes uitwisselen.

Flexibele opzet

De nieuwbouw staat rondom een plein, dat gaat fungeren als een openbare ontmoetingsruimte. Het is duurzaam gebouwd en nagenoeg energieneutraal. De opzet is flexibel, zodat een andere invulling mogelijk blijft. De eerste bewoners zullen binnenkort de nieuwbouw betrekken.


Inzender:Woonstichting 'thuis
Thema:Kwetsbare groepen - verzorgingshuis 2.0 - Magic Mix - vrijwilligers
Projectomschrijving:Nieuwbouw, zelfstandig wonen met zorg in de buurt, begeleid wonen met zorg. Voor zelfstandig wonende ouderen, ouderen met dementie en jongeren met een verstandelijke beperking
Nieuwbouw:29 sociale huurappartementen (75-85 m²), 9 grondgebonden sociale huurwoningen (110 m²), en een eerstelijns gezondheidscentrum. Voor zorgorganisatie Severinus: groepswoningen, logeerappartementen en een dagbestedingsruimte. Voor zorgorganisatie Archipel: een groepswoning voor dementerenden en een ruimte voor wijkverpleging
Locatie:Oerle, dorp in gemeente Veldhoven
Samenwerkingspartners:Woonstichting 'thuis, de gemeente Veldhoven, eerstelijns partners van het gezondheidscentrum, Severinus, Archipel en de werkgroep Zorg in het Dorp
Architect:Compen architecten
Start project:Start bouw april 2017
Looptijd:Eerste ideeën 2014. Start bouw april 2017, oplevering nieuwbouw juli 2018

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F