S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zaans Datalab

Data inzetten tegen overlast.
Woningcorporatie Parteon is deelnemer aan het Zaans Datalab, een tweejarig experiment van de gemeente Zaanstand. Deelnemende partijen brengen hun data in en gaan die gezamenlijk analyseren, interpreteren en toepassen. Het doel van het Zaans Datalab is om beter zicht te krijgen op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Zelfstandig wonende kwetsbare burgers en overlast

Bij dit Datalab was het onderwerp het zelfstandig wonen van kwetsbare burgers in Zaanse woonbuurten en de daarmee gepaard gaande overlast. Alle betrokken partijen merkten een toename van overlastmeldingen. Het preventief werken aan overlast is van belang voor de huurders van Parteon: Zowel de huurder die overlast veroorzaakt, als de huurder die overlast ervaart, heeft er baat bij.

Analyse gecombineerde data

Verschillende partijen hebben eenmalig hun data ter beschikking gesteld in het Datalab. Dit is zo gedaan dat het veilig delen van data mogelijk was: het Datalab voldoet aan de eisen van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een team van data-experts heeft de analyse gedaan van alle gecombineerde data. Tijdens verdiepende sessies zijn de uitkomsten van de analyses besproken met data-experts en praktijkexperts. Door data te combineren en te analyseren, kregen partijen nieuwe inzichten. 

Betere afstemming door opgedane kennis

Bepaalde verwachtingen bleken niet te kloppen. Zo kwam het aantal meldingen van overlast door verward gedrag niet op de eerste, maar op de tweede plaats. Het aantal meldingen van geluidsoverlast was groter. Concentratie van overlast is er in slechts enkele wijken. Met de kennis die is opgedaan in het experiment, kunnen de deelnemende partijen hun werkwijze en aanpak bij overlast beter op elkaar afstemmen.

Verdere ontwikkeling Datalab vanuit gemeente

Het experiment is formeel beëindigd. De samenwerkende partijen gaan binnenkort bespreken hoe ze het delen van data en samenwerken aan overlast ook in de toekomst kunnen continueren. Het Zaanse Datalab zal vanuit de gemeente verder worden ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe thema’s.


Inzender:Woningcorporatie Parteon
Thema:Data-instrumenten
Projectomschrijving:Samenbrengen van data van verschillende partijen en samenwerken in Datalab om zo overlast inzichtelijk te maken en te voorkomen.
Locatie:Zaanstad
Samenwerkingspartners:Parteon, gemeentes Zaanstad en Purmerend, GGD, Politie, onderwijsinstelling Agora, Vrije Universiteit Amsterdam.
Start project:2016
Looptijd:Eind mei 2018

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F