S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonzorgplein Eltheto

Niet het scheiden, maar het verbinden van wonen en zorg.
Het oude verzorgingstehuis van Stichting Eltheto, dat stamt uit 1956, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het realiseren van nieuwbouw zocht zorgorganisatie Carintreggeland contact met woningcorporatie De Goede Woning. Samen ontwikkelden zij een plan voor een nieuw woonzorgcentrum. Ze schakelden vroeg in het proces een architect in. Op basis van een gedeelde visie: het samenwonen van vitale ouderen en zorgbehoevende ouderen, en het zoeken naar verscheidenheid en verbondenheid, kwamen zij tot een nieuw plan. Het eerste overleg vond plaats in 2008. Tijdens de planvorming sloot ook zorgorganisatie Philadelphia aan. De nieuwbouw is gefaseerd opgeleverd tussen november 2013 en maart 2015.

Wijkfunctie gebaseerd op noaberschap

Het resultaat is het Woonzorgplein Eltheto, bestaande uit vier gebouwen, met elkaar verbonden door een binnentuin. Het complex is zo opgezet, dat alle bewoners en de diverse zorgorganisaties voorzieningen en activiteiten delen. Ook op wijkniveau heeft het Woonzorgplein een functie, gebaseerd op het Twentse noaberschap. De binnentuin speelt daarbij een belangrijke rol en fungeert als ontmoetingsruimte. Bewoners zijn actief betrokken bij de buitenruimte, ze kunnen zelf tuinieren, en er is een jeu de boules baan.

Meerwaarde samenwonen vitale en zorgbehoefende ouderen

Het oude verzorgingstehuis is pas gesloopt, toen de vervangende nieuwbouw klaar was. De vier gebouwen hadden verschillende combinaties van opdrachtgevers en zijn gefaseerd opgeleverd. Sommige bewoners zijn verhuisd naar een zelfstandige huurwoning met thuiszorg. Anderen zijn verhuisd naar het verpleeghuis. Het samenwonen van vitale en zorgbehoevende ouderen heeft een meerwaarde. De vitale ouderen, die in Eltheto wonen, doen vrijwilligerswerk in het verpleeghuis, waar ouderen met een zorgbehoefte wonen. Dit zijn ouderen met somatische klachten of dementie bij Carintreggeland of bij de locatie van Philadelphia voor ouderen met een verstandelijke beperking.


Inzender:Chr. Woningstichting de Goede Woning
Thema's:Kwetsbare groepen - verzorgingshuis 2.0 - Magic Mix
Projectomschrijving:Nieuwbouwcomplex bestaande uit vier gebouwen met zelfstandig wonen met zorg in de buurt en beschermd wonen voor bewoners met dementie en met somatische klachten, ouderen met een verstandelijke beperking.
Nieuwbouw:36 kleinere, zelfstandige appartementen, 16 zelfstandige grotere 3-kamerappartementen, beschermd wonen en dagopvang ouderen met een verstandelijke beperking, 4 kleinschalige groepswoningen voor bewoners met dementie, 20 studio’s voor bewoners die somatische zorg nodig hebben
Gemeenschappelijke voorzieningen:Restaurant, zorginlooppunt, revalidatieruimte, activiteitenruimte, spirituele ruimte, kapper
Locatie:Rijssen
Samenwerkingspartners:Zorgorganisaties Carintreggeland en Philadelphia
Start project:Opdrachtverlening 2009, bouw gefaseerd gestart en opgeleverd tussen januari 2013 en maart 2015

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F