S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wijkdorp 3.0

Wonen in de wijk als in een verzorgingshuis.
Met wijkdorp 3.0 streeft Pré Wonen samen met welzijnsorganisatie DOCK en zorgorganisatie Zorgbalans naar een prettige woonomgeving voor kwetsbare ouderen. Nu ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn geschikte woningen en voorzieningen in de directe nabijheid een voorwaarde. Ook is het belangrijk, dat ouderen de deur uit kunnen en anderen kunnen ontmoeten.

Ideeënboek na gesprekken met bewoners

Als eerste stap zijn in het voorjaar van 2017 een vijftigtal gesprekken gevoerd met een gevarieerde samenstelling van bewoners. De uitkomsten hebben bewoners en professionals besproken en gebundeld in een ideeënboek. Inmiddels is er een wandelclub en rijdt de belbus vaker door de wijk. Vanuit het wijkcentrum zijn verschillende activiteiten gestart: er zijn eetgroepen, er is een inloophuis voor mensen met kanker, en een Odensehuis, een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie. In juni start de herstel academie voor mensen met een ggz achtergrond. In het wijkcentrum is nu ook een kapper gevestigd, een voorziening die er voorheen niet was in de wijk. Het sociaal wijkteam houdt spreekuur in het wijkcentrum.

Community building

Het idee is dat in Wijkdorp 3.0 moderne technieken als een digitale agenda en domotica gecombineerd worden met mogelijkheden om het huis uit te gaan en elkaar te ontmoeten. De digitale technieken staan nog in de kinderschoenen. Wel is Pré Wonen ook bezig met community building in een flat, die dicht bij het wijkcentrum gelegen is en geschikt is gemaakt voor mensen met een beperking. De galerijen zijn opgehoogd, de flats zijn drempelloos gemaakt. Ook is de woonomgeving aangepast en rolstoeltoegankelijk gemaakt. De wijkverpleegkundige werkt mee aan de community building en is ook vertegenwoordigd in het wijkteam. Pré Wonen probeert ouderen die nu in een eengezinswoning in de wijk wonen te stimuleren te verhuizen naar deze flat. In de toekomst wil Pré Wonen dit project verder doorvoeren in andere flats en voor andere doelgroepen.


Inzender:Woningcorporatie Pré Wonen
Thema:Ontmoeting - data-instrumenten - intensiever contact met huurders
Projectomschrijving:Een prettige woonomgeving creëren met een netwerk van voorzieningen voor ouderen en andere kwetsbare buurtbewoners in een nu voorzieningarme omgeving.
Locatie:Haarlem, wijk Meerwijk-Zuid
Samenwerkingspartners:Zorgorganisatie Zorgbalans, welzijnsorganisatie DOCK, gemeente Haarlem, bewoners en wijkraad
Start project:Voorjaar 2017
Looptijd:Na 2 jaar evaluatie

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F