S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Werkplaats Vogelbuurt

Bewoners en professionals samen actief in de Werkplaats.
Ter voorbereiding van groot onderhoud in de Vogelbuurt in Gouda deed Woonpartners Midden-Holland een inventarisatie van bewonerswensen. Volgens de huurders moest er ook iets gedaan worden aan de woonomgeving en op het gebied van veiligheid. Een ander knelpunt dat naar voren kwam, was dat huurders niet wisten bij welke instelling ze terecht konden in geval van problemen of overlast. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat huurders bereid waren ook zelf een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Maatregelen tegen inbraak, schonere woonomgeving en ontmoeting

De corporatie heeft eerst de punten aangepakt, die voor de bewoners het belangrijkst waren: er zijn maatregelen genomen, en met succes, om inbraak tegen te gaan. Bewoners hebben zelf actie ondernomen om de woonomgeving schoner te krijgen. Woonpartners Midden-Holland heeft ook een plek in de buurt ingericht, waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Dit is 'De Werkplaats' geworden, voorheen het zaaltje van de postduivenvereniging.

Makkelijker contact met kwetsbare huurders

Op een bijeenkomst met de bewoners en de diverse instanties in de buurt, zoals de politie, de gemeente en het Sociaal Team leerde iedereen elkaar kennen. Bewoners weten bij wie ze terecht kunnen en ervaren dat ze er niet alleen voor staan, als er sprake is van overlast in de buurt. Door deze gebiedsgerichte aanpak wordt het contact met kwetsbare huurders veel makkelijker gelegd, waardoor het mogelijk is om snel in te grijpen als dat nodig is. De bewoners zijn weer trots op hun buurt en er is relatief weinig overlast in de Vogelbuurt.

Meet & Greet met bewoners en aannemer

Het is de bedoeling dat bewoners steeds meer zelf gaan doen, maar zij zullen ook altijd een beroep moeten kunnen doen op de ketenpartners. In februari 2018 organiseerde Woonpartners voor de bewoners in de Vogelbuurt een Meet & Greet bijeenkomst in de Werkplaats met de aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren.


Inzender:Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland
Thema:Ontmoeting - intensiever contact met huurders
Projectomschrijving:Gebiedsgerichte aanpak samen met bewoners; Ontmoetingsruimte in de buurt
Locatie:Vogelbuurt Gouda
Samenwerkingspartners:Bewoners en ketenpartners: wijkagent, Sociaal Team, afvalverwerker, dienst werk en inkomen van de gemeente Gouda
Start project:Begin 2016
Looptijd:In 2018 start het groot onderhoud in de buurt

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F