S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Werkgroep Doorpakken Wonen

Een burgerinitiatief voor het dorp.
Eind 2016 heeft de gemeente Son en Breugel een aantal miniconferenties georganiseerd en gevraagd of burgers wilden meedenken over zorg in de toekomst. De uitkomst van deze conferenties was het oprichten van drie werkgroepen Doorpakken op de drie thema’s wonen, welzijn en werk. 

Werkgroep Doorpakken Wonen

De werkgroep Doorpakken Wonen is aan de slag gegaan met het probleem dat er in Son en Breugel geen woonvoorzieningen waren voor jongeren met een ASS-stoornis of een verstandelijke beperking. Bij een eerste inventarisatie bleek dat er relatief veel jongvolwassenen waren, die niet zelfstandig kunnen wonen en daarom nog bij hun ouders wonen, wat voor beide partijen moeilijk is. De werkgroep Wonen bestaat uit betrokken inwoners van Son en Breugel en dus niet specifiek uit ouders van deze jongeren.

Woonvoorziening jongeren met ASS-stoornis of verstandelijke beperking

De werkgroep heeft in korte tijd samen met woningcorporatie 'thuis veel bereikt. Op één locatie worden inmiddels 9 appartementen met ontmoetingsruimte verhuurd aan de doelgroep. Binnenkort volgen er nog 10 appartementen in een omgebouwd bankgebouw. De ontmoetingsruimte is bedoeld voor de beide locaties en wordt om niet beschikbaar gesteld door 'thuis.

Stichting Doorpakken Wonen

Inmiddels is er een Stichting Doorpakken Wonen opgericht, waarvan de werkgroep deel uitmaakt. De Stichting verzorgt de selectie en toewijzing van de woningen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning, is dat de bewoner al in Son en Breugel woont of er werkt. De Stichting heeft zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum uit Helmond uitgekozen om de begeleiding te doen van de jongvolwassenen op beide locaties. De huurders betalen de huur direct aan Woonstichting ‘thuis, en kosten voor begeleiding aan de zorgaanbieder. De werkgroep Doorpakken Wonen gaat door met het uitwerken van nieuwe plannen voor de doelgroep 'beschermd en begeleid wonen'.


Inzender:Woonstichting 'thuis
Thema:Kwetsbare groepen, vrijwilligers, vereniging of stichting, gericht toewijzen
Projectomschrijving:Begeleid wonen voor jongvolwassenen met een ASS-stoornis op twee locaties: nieuwbouw Heistraat: 9 appartementen en een ontmoetingsruimte, in een project van 25 appartementen van 40-50 m², sociale huur, transformatie bankgebouw Molenstraat: 10 van 30 appartementen van 75 m², sociale huur
Locatie:Son en Breugel
Samenwerkingspartners:Gemeente Son en Breugel, Werkgroep Doorpakken Wonen, Stichting Doorpakken Wonen
Architect:Verbouw bankgebouw Heistraat: Werner Leermakers Architecten, Son en Breugel;
Nieuwbouw Molenstraat: Huybrechts Relou, onderdeel van CRA
Start project:Miniconferentie Doorpakken 7 december 2016
Oplevering:Heistraat begin 2018 opgeleverd; Molenstraat geplande oplevering september 2018;

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F