S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Majella Wonen

Wonen als in een dorp.
De flat Majella Wonen stond op de nominatie om gesloopt te worden. Het complex werd anti-kraak bewoond. In 2015 ontstond een beter idee: een gemengd wonen complex. Er wonen nu voor de helft huurders van Portaal en voor de helft ex-daklozen, die een woning huren via De Tussenvoorziening. Van de bewoners die er eerder anti-kraak woonden, zijn er 13 geselecteerd en teruggekeerd in Majella Wonen. De woningen zijn opgeknapt, maar net iets onder de standaard kwaliteit van Portaal. Daardoor hebben de woningen een lagere huur, wat ze aantrekkelijk maakt voor de doelgroep.

Tussenvorm wonen: beschermd en veilig

Stichting de Tussenvoorziening geeft begeleiding aan mensen in een kwetsbare positie. Voor hen is de stap van intramuraal wonen naar zelfstandig wonen in een gewone wijk vaak te groot. Deze woonvorm is een tussenvorm: een beschermde en veilige woonomgeving, waar zij zich welkom voelen. Als een huurder van de Tussenvoorziening daar aan toe is, kan die als reguliere huurder via Portaal gaan huren.

Huurders moeten actief bijdragen

De veelal jonge huurders die via Portaal huren, waarderen het dorpse van deze woonvorm: buren kennen elkaar en zeggen goeiendag. In hun huurcontract staat dat zij een actieve bijdrage moeten leveren van 16 uur per maand aan Majella Wonen en de woonvereniging. De huurders worden door de woonvereniging en Portaal geselecteerd. Alle bewoners zijn automatisch lid van deze woonvereniging. 

De Tussenvoorziening aanwezig als aanspreekpunt

De Tussenvoorziening is dagelijks aanwezig in het pand, en ook het aanspreekpunt voor andere huurders en buurtbewoners. Zo hoeft iemand die overlast ervaart, niet meteen de politie te bellen. De gemeente Utrecht financiert de begeleiding van de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening blijft drie jaar in Majella Wonen. Daarna blijft de kantoorruimte beschikbaar voor de woonvereniging.

Huurders tevreden

Uit onderzoek blijkt dat de huurders tevreden zijn met het gemengd wonen. Alle huurders ervaren onderlinge steun. Zelf spreken zij niet van dragende en vragende bewoners.


Inzender:Woningcorporatie Portaal
Thema:Kwetsbare groepen - Magic Mix - vereniging of stichting - gericht toewijzen
Projectomschrijving:Een magic mix van reguliere huurders en sociaal kwetsbare mensen wonen samen in een flat met 64 woningen verdeeld over 6 trappenhuizen met een collectieve buitenruimte. Appartementen zijn 25 m² tot 55 m²; 70% van maximaal redelijke huur
Locatie:Flat met 64 woningen in Utrecht
Samenwerkingspartners:Woningcorporatie Portaal, Stichting de Tussenvoorziening, gemeente Utrecht, woonvereniging Majella Wonen
Start project:Geopend september 2016
Looptijd:De Tussenvoorziening blijft 3 jaar met een kantoor in Majella Wonen

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F