S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huis van Morgen

Inspiratie voor het aanpassen van de eigen woning.
Op 23 januari 2018 verwelkomde het Huis van Morgen in Panningen haar 2000e bezoeker. Toen de voorbeeldwoning met woningaanpassingen in november 2014 geopend werd, was dat voorlopig voor twee jaar. Inmiddels is de projectgroep die het initiatief heeft genomen, uitgebreid. En zoekt zij naar meer samenwerkingspartners en sponsors om het Huis van Morgen verder te professionaliseren en een regionale functie te geven.

Het Huis van Morgen, Panningen

Geen ingrijpende verbouwingen nodig

Het doel van het Huis van Morgen is te laten zien, dat er lang niet altijd ingrijpende verbouwingen nodig zijn om een woning aan te passen aan de behoeften van oudere of chronisch zieke bewoners. Met relatief eenvoudige aanpassingen en goedkope en makkelijk toe te passen handigheidjes kan het ook. Een deurklink of meubilair met kleur beter zichtbaar maken, verbetert de veiligheid al enorm. Er zijn voorbeelden van tuinieren op hoogte, maar ook nieuwe snufjes op het gebied van domotica worden op een laagdrempelige manier getoond in het Huis van Morgen.

Brede rol woningcorporatie

Het initiatief voor het Huis van Morgen is genomen door woningcorporatie Wonen Limburg samen met de gemeente Peel en Maas en zorg- en welzijnsorganisaties. De rol van de woningcorporatie is die van aanjager, deelname aan de projectgroep, het inbrengen van bouwkundige kennis en kennis op het gebied van domotica en last but not least het beschikbaar stellen van een woning voor het project. Ook heeft de corporatie veel van de aanpassingen in het Huis van Morgen gefinancierd.

Voorbeeldwoning bereikt doel

In de jaren 60 woning worden de bezoekers rondgeleid door vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met de getoonde aanpassingen. Uit de reactie van bezoekers blijkt, dat de voorbeeldwoning haar doel bereikt. Zij gaan vaak zelf aan de slag en passen het getoonde toe in hun eigen woning.


Inzender:Woningcorporatie Wonen Limburg
Thema:Woningaanpassing en domotica - vrijwilligers
Projectomschrijving:Voorbeeldwoning met woningaanpassingen bij langer zelfstandig thuis wonen
Locatie:Panningen
Samenwerkingspartners:Woningcorporaties Wonen Limburg en Antares, gemeente Peel en Maas, Rabobank, welzijnsorganisatie Vorkmeer en zorgorganisatie Proteion thuis, diverse bedrijven, vrijwilligers
Start project:November 2014

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F