S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Empatische Woning

De woning als mantelzorger.
Woningstichting Domus is een woningcorporatie die gespecialiseerd is in zorghuisvesting. In de regio waar zij werkzaam is, de omgeving van Roermond, zal het aandeel senioren in de komende jaren sterk toenemen. Een aanleuncomplex met 39 woningen in bezit van Woningstichting Domus is aan vervanging toe. De corporatie is ter voorbereiding hiervan bij de planvorming een samenwerking aangegaan met de TU Eindhoven. Het doel is om toekomstbestendige woningen te ontwikkelen, die eventueel later ook geschikt zullen zijn voor een andere doelgroep.

Living Lab: reeks ontwerpprincipes voor 'empathische woning'

Dit woningbouwplan van Woningstichting Domus is één van de opgaven, die door de TU Eindhoven wordt onderzocht in een 'Living Lab'. De uitkomst van het Living Lab is een reeks ontwerpprincipes voor een zogenaamde 'empathische woning'. 

Stimuleert actief en zelfstandig leven

De empathische woning ondersteunt de bewoner bij zijn dagelijkse activiteiten. De woning zal een actief en zelfstandig leven stimuleren en is vooral bedoeld voor senioren met een lage sociaaleconomische status. De woning zal toekomstgericht ontworpen worden, wat betekent: sociaal, economisch en energetisch duurzaam.

Licht, ontmoeting en slimme woningindeling

De samenwerking in het Living Lab verloopt goed. De schetsen van de architect zijn goed ontvangen en er zijn al ontwerpprincipes uit het Living Lab in het schetsontwerp opgenomen. De woningen krijgen veel lichtinval, er zal een ontmoetingsruimte komen en de gangen zullen extra breed worden. Ook zullen er slimme woningindelingen komen. De sloop van de aanleunwoningen staat gepland voor begin 2019, de vervangende nieuwbouw zal in 2020 worden opgeleverd.

Evaluatie empatische woning

Waarschijnlijk zal het Living Lab ook na oplevering van de nieuwbouw nog doorlopen, zodat de empathische woning geëvalueerd kan worden. Het is interessant om na te gaan of de beoogde effecten ook inderdaad werken en de woning functioneert zoals de bedoeling was.


Inzender:Woningstichting Domus
Thema:Woningaanpassing en domotica - transformeren zorgvastgoed
Projectomschrijving:'Living Lab' bij planontwikkeling 'empathische woning'. Sloop en vervangende nieuwbouw van 60 sociale huurwoningen
Locatie:Aanleuncomplex van 39 woningen in Roermond
Samenwerkingspartner:TU Eindhoven
Start project:Living Labs gestart in maart 2017
Looptijd:Sloop voorjaar 2019 vervangende nieuwbouw klaar 2020, Living Lab zal langer doorlopen

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F