S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Bejaardenhuis krijgt tweede jeugd

Het verzorgingshuis opnieuw uitvinden.
Woningcorporatie Habion transformeert bestaand, leegkomend zorgvastgoed naar een nieuw soort wonen met zorg. Het streven is om niet te slopen, maar duurzaam te investeren in de transformatie van bestaande verzorgingshuizen. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat de wensen van de bewoners en de buurt leidend zijn. Het doel is om woongemeenschappen te creëren, die midden in het dorps- of buurtleven staan. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het verzorgingshuis, dat aan zijn tweede jeugd begint, toekomstbestendig is en zonder subsidie kan blijven bestaan.

De Molenhof Zwolle, Habion

Alle partijen actief betrekken

Door het scheiden van wonen en zorg is er een cultuuromslag nodig in de verzorgingshuizen, die aan hun tweede jeugd beginnen. De bewoner huurt een woning en koopt zorg in naar wens. Daarbij dient de bewoner de regie actief in eigen hand te nemen. Soms zal de oudere daarbij wat steun nodig hebben. Hiervoor is de actieve betrokkenheid van vrijwilligers en de buurt nodig. Die worden dan ook bij de planvorming van de transformatie al actief betrokken, evenals alle andere betrokken partijen. Hiervoor heeft Habion een methodiek ontwikkeld: RØRING. Gestart wordt altijd met een inspiratiebijeenkomst. Verder verschilt de aanpak per locatie, afhankelijk van de situatie en de wensen ter plekke. Vaak wordt er een bewonersvereniging of woonzorgcoöperatie opgericht.

Tweede jeugd concept: mix van bewoners

De woningen in de vernieuwde complexen worden deels gericht toegewezen, bijvoorbeeld aan vitale 'jongere ouderen'. Ook verhuurt Habion in de verzorgingshuizen appartementen aan studenten. Met deze mix van bewoners streeft Habion naar voldoende draagvlak voor de verzorgingshuizen volgens het tweede jeugd concept. 

Levendig ontmoetingscentrum voor hele dorp

De Benring in Voorst was het eerste bejaardenhuis dat Habion een tweede jeugd heeft gegeven. Bewoners van Voorst wilden het verzorgingshuis behouden. Nu is het een levendig ontmoetingscentrum voor het hele dorp.


Inzender:Habion
Thema's:verzorgingshuis 2.0 - vrijwilligers - transformeren zorgvastgoed - gericht toewijzen
Projectomschrijving:Transformatie zorgvastgoed; zelfstandige huurwoningen met zorg en dienstverlening, open naar de buurt
Locatie:Door heel Nederland
Gerealiseerd:Voorst: opgeleverd in 2016; Zwolle: 1e fase juli 2017 opgeleverd, 2e fase begin 2018
In ontwikkeling:Loenen; opening 23 juni 2018; Zuid-Scharwoude: start verbouwing 2018
Doelgroep:Diverse doelgroepen; vitale en kwetsbare ouderen, zorgbehoevende mensen en soms ook jonge huurders
SamenwerkingspartnersDivers, afhankelijk van locatie; zorgorganisatie, woonzorgcoöperatie, bewonersvereniging, welzijnsorganisaties, eerstelijns zorg, dienstverlenende bedrijven, vrijwilligers
Start project:2013

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F