S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tussen thuis en het verpleeghuis

“Tussen thuis en het verpleeghuis in is behoefte aan verschillende woonvormen die in meerdere of mindere mate bescherming, veiligheid en geborgenheid bieden.” Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, is gasthoofdredacteur van het nieuwe katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur. In de thema-editie daarom aandacht voor bestaande én nieuwe woonvormen, kansen voor de oude verzorgingshuizen, dementievriendelijk bouwen en aandacht voor de gevolgen van ‘langer thuis’. Met bijdrages van Kenniscentrum-adviseurs Penny Senior en Yvonne Witter.

Meer initiatieven

Zorgorganisaties en corporaties slagen er steeds beter in om in de woonbehoeften van kwetsbare doelgroepen te voorzien. Ook marktpartijen zijn geïnteresseerd, constateert Daniëlle Harkes. “Positief is dat de markt ook steeds meer initiatieven neemt rond wonen en zorg. Zo ontstaat er meer variatie en meer keuze.” Maar ze plaatst ook een kritische kanttekening: “Marktpartijen richten zich over het algemeen niet op de goedkope markt en ook niet op de wat minder krachtige wijken. En zij vergeten nog wel eens met de bewoners te overleggen over hun woon- en zorgwensen.”

Heft in eigen hand

Dienstverlening aan ouderen is booming, in 2025 goed voor ongeveer veertien miljard euro, becijferde het Economisch Bureau van ING. De bank zegt dat er grote kansen liggen voor vernieuwende dienstverleners die zich richten op ondersteund wonen voor senioren. Als de markt het af laat weten, dan zijn er altijd nog de burgers die wel instappen. Harkes: “Burgers nemen al langere tijd het heft in eigen hand en ontwikkelen zelf initiatieven. Zo zijn er zorgcoöperaties en woongemeenschappen ontstaan of runnen burgers zelf seniorensociëteiten of ontmoetingscentra.” Lees het volledige interview met Daniëlle Harkes, waarin zij dieper in gaat op de actuele ontwikkelingen.

Top 10 woonvormen

“Echte innovaties in wonen en zorg starten vaker bij burgers,” benadrukt ook Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter in Stedebouw & Architectuur. Door het huidige beleid krijgen woonvormen als moderne hofjes en kangoeroewoningen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen in combinatie met zorg toe. Witter licht een tiental varianten nader toe.

Nieuwe kansen

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg verdwijnen steeds meer verzorgingshuizen. Sommige gebouwen worden gesloopt, maar veel gebouwen krijgen een nieuwe bestemming en functie. Kenniscentrum-adviseur Penny Senior belicht een aantal inspirerende projecten, waaronder De Schutse in de Rotterdamse wijk Ommoord. De Schutse wordt op dit moment omgebouwd en in gereedheid gebracht voor een moderne woonvorm, de ZorgButler. Andere verzorgingshuizen worden omgebouwd tot starterswoningen, participatieprojecten, wijkgebouwen of een combinatie van horeca, sport en welzijn. Lees meer over deze vernieuwende projecten.

Dementievriendelijk

Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met dementie om het huis dusdanig in te richten dat zij zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven? Er wonen nu zo'n 260.000 mensen met dementie in Nederland en dit aantal neemt toe. Vaak zijn er een of meerdere mantelzorgers die de zorg voor deze mensen op zich nemen, maar zij voelen zich vaak overbelast. Wat kunnen kleinschalige woonvoorzieningen betekenen? Er ligt een gezamenlijke opgave voor burgers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten om huis en omgeving dementievriendelijk in te richten. Lees het volledige artikel van Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter.

Het borrelt en bruist

De ontwikkeling van steeds langer thuis heeft twee kanten: meer meldingen van overlast, meer verwarde mensen op straat en meer ouderen die naar een EHBO post komen. Maar het borrelt en bruist bovendien, het aantal burgerinitiatieven neemt toe en er ontstaat meer variatie in het aanbod. Dat is hard nodig. Yvonne Witter bespreekt het huidige aanbod, kansen en knelpunten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

26-04-2016 13:38

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum