S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Stadlander combineert duurzaam met Langer Thuis

Stadlander is een woningcorporatie met ongeveer 15.000 woningen in haar werkgebied West-Brabant en Tholen, een potentieel krimpgebied. Ze heeft een groot aantal woningen dat toe is aan sloop en nieuwbouw of renovatie. Het gaat zowel om grondgebonden als portieketagewoningen, veelal met een bescheiden woonoppervlak en in de jaren ‘60 en ‘70 gebouwd. Daarnaast ziet Stadlander haar huurders vergrijzen. Zowel vanuit de politiek als vanuit de wens van de betreffende bewoners zelf is er een groeiende vraag naar Langer Thuis wonen. De meeste woningen van Stadlander zijn daar nog niet op voorbereid.

Slim in de bestaande bouw - Praktijkvoorbeelden
Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma 'Slim in de bestaande bouw', onderdeel van de Vernieuwingsagenda 'Slimmer en beter voor elkaar' van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Oud Vossemeer, Tholen, Foto: Stadlander

Nul op de Meter (NOM)

Sinds 2013 doet Stadlander mee aan het samenwerkingsverband Stroomversnelling. In de Stroomversnelling onderzoeken zes woningcorporaties en vier bouwers de verschillende opties om huurwoningen uit de jaren ’50 – ’70 heel energiezuinig en comfortabel te maken. Doel van deze samenwerking is om energiebesparing in te zetten als katalysator voor woonlastenneutrale woningrenovatie naar Nul op de Meter (NOM). Stadlander en VolkerWessels werken samen aan de ontwikkeling van een prototype en gaan 50 woningen ‘nul op de meter’ maken. Stadlander verbond daar twee aanvullende uitdagingen aan. Ten eerste moet de investering vanwege bevolkingskrimp in 25 jaar in plaats van 40 jaar terugverdiend kunnen worden. Ten tweede moet een serie woningen levensloopbestendig worden gemaakt.

Lees het hele verhaal van Stadlander » (pdf)
Lees ook andere praktijkvoorbeelden »

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

15-11-2018

Voor meer informatie over het Programma Slim in de bestaande bouw kunt u contact opnemen met Rogier Goes van Aedes.

E F