S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

HEEMwonen: levensloopgeschiktheid gaat verder dan de woning

In de wijk Kerkrade-West in Kerkrade heeft woningcorporatie HEEMwonen veel bezit, zo'n 10.000 woningen. HEEMwonen stond voor de opgave om een jaren '50 mijnwerkersbuurt te transformeren naar een hedendaagse sociale woonwijk. Na grootschalige sloop en beperkte nieuwbouw is HEEMwonen nu bezig met de laatste stap, nog wat nieuwbouw en grootschalige renovatie.

Slim in de bestaande bouw
Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma 'Slim in de bestaande bouw', onderdeel van de Vernieuwingsagenda 'Slimmer en beter voor elkaar' van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Nieuwbouw levensloopbestendige woningen, foto: HEEMwonen

Pluspunten en uitdagingen

Kerkrade-West bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Het is een sterke wijk met een aantal belangrijke 'motoren' op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaZoo Kerkrade. Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de Regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. De dalende inwonertallen versterken de problemen op fysiek, sociaal en economisch gebied en vragen om een gezamenlijke aanpak.

Samen optrekken

De gemeente Kerkrade, HEEMwonen en de andere woningcorporaties, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg ontwikkelden een gemeenschappelijke visie op de opgaven en uitdagingen voor de regio. Voor de uitwerking gaan zij samen verder op de ingeslagen weg. Lokaal trekken de gemeente Kerkrade en HEEMwonen de kar waarbij ook partners in de wijk actief worden betrokken. Bewoners en ondernemers en uiteenlopende instellingen op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, veiligheid, economie en toerisme.

Betaalbare aantrekkelijke woningen  

De opgave van HEEMwonen is met name woningen betaalbaar te houden voor de doelgroep. En antwoord te vinden op de vraag: hoe doorbreken we het eentonige en gedateerde aanbod van eengezinswoningen voor de veranderende bevolkingssamenstelling? Krimp van de bevolking is in deze regio al vanaf 2008 aan de gang. De corporatie heeft de afgelopen jaren al enkele duizenden huurwoningen gesloopt.

Lees het hele verhaal van HEEMwonen » (pdf)
Lees ook andere praktijkvoorbeelden >>

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

05-09-2018

Meer informatie

Voor meer informatie over het Programma Slim in de bestaande bouw kunt u contact opnemen met Rogier Goes van Aedes.

E F