Primeurs op gebied van wonen en zorg tijdens Expeditie Begonia – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Nog even en dan is het zover: Expeditie Begonia vindt plaats! Naast een gevarieerd programma met sleutelfiguren van nieuwe woonzorgconcepten en inspirerende sprekers als Floris Alkemade, Joris Slaets en Mohammed Benzakour, zijn er op 14 september 2016 ook enkele primeurs te beleven. Zo presenteren de ANBO en Woonz.nl de resultaten van een uitgebreide woonenquête over woonwensen en verhuisbereidheid van senioren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lanceert het boekje ‘Wonen, begeleiding en zorg’, waar iedere deelnemer een exemplaar van ontvangt. Daarnaast verschijnt een digitale publicatie van de Leyden Academy en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg over intergenerationeel wonen. Nóg meer redenen om mee te gaan op expeditie!

Expeditie Begonia

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is samen met corporaties en zorgorganisaties op zoek naar meer variatie in wonen en zorg. Na het succesvolle congres Expeditie Begonia in 2015 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 14 september wederom een congres over innovatieve woonvormen met projecten, voorbeelden van nieuwbouw maar zeker ook bestaande bouw, een bazaar en dit keer een ideeënatelier. We zijn op weg naar 400 deelnemers. Een bonte mix! Gemeenten, corporaties, zorgorganisaties uit de diverse sectoren, vrijwilligers, burgers van initiatieven, studenten, fondsen en banken. U komt toch ook? Aanmelden kan nog steeds!