Prettig oud worden in de eigen wijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Door het wegvallen van voorzieningen en verzorgingshuizen doen kwetsbare ouderen steeds vaker een beroep op eigen kracht, familie, vrienden en buren. Tijdens het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven’ werden nieuwe inzichten en mogelijkheden gedeeld voor en door sociale professionals om prettig oud worden in de eigen buurt, wijk of stad te waarborgen en kwetsbare ouderen te ondersteunen. 

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter was erbij en schreef een uitgebreide impressie!

musicgenerations-3382600

  • Optreden Music Generations, foto Peter van Beek
  • Optreden Music Generations, foto Peter van Beek

Aanleiding voor het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven’ was de publicatie van het gelijknamige boek, onder redactie van Kees Penninx. Tien experts, onder wie Yvonne Witter, onderzochten hoe sociale professionals samen met bewoners en vrijwilligers de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken. Werken vanuit een levensloopperspectief en het stimuleren van intergenerationele solidariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Penninx nodigde voor het symposium álle generaties uit. Een dag over goed oud worden kan niet zonder inbreng van alle generaties, vindt hij. ‘Goed oud worden gaat ons allemaal aan.’

Oude mensen, nieuwe werelden

In twee rondes, van elk tien workshopsessies, delen de auteurs van het boek voorbeelden en inzichten uit de verschillende levensdomeinen van ouder worden. Zo spraken Jan Temmink van Vannimwegen en landelijk kwartiermaker ‘Ouderen in de wijk’ voor de G4-bibliotheken en Yvonne Witter over het belang van digitaal, sociaal en financieel aangesloten zijn. Ouderen blijken niet altijd op de hoogte te zijn van de verschillende voorzieningen en woonvormen, zoals woongemeenschappen, hofjes, seniorenwoningen of mantelzorgwoningen. 

Het project ‘Ouderen in de wijk’ is erop gericht om duizenden ouderen in beeld te brengen in vier steden. Zij krijgen digitale vaardigheden aangeleerd waardoor zij beter kunnen participeren in de maatschappij.

Het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven’ werd georganiseerd door uitgeverij Coutinho in samenwerking met ActivAge en vond plaats op 17 maart 2016 in het Akoesticum in Ede.