S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Slim in de bestaande Bouw: Praktijkvoorbeelden van corporaties

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat wil de overheid én dat willen veel ouderen ook. Hoe maak je een woning daarvoor geschikt? Om de mogelijkheden daarvoor in kaart te brengen, hebben Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, samen het programma ‘Slim in bestaande bouw’ opgezet, als onderdeel van de Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ van Aedes. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI.

Stadlander

Doel programma

Doel van het programma is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren zoals verduurzaming en vergrijzing aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Er gebeurt al ontzettend veel. Maar veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn. Ook zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen: efficiënte en adequate zorg verlenen, waarbij het accent verschuift naar zoveel mogelijk zorg bij de mensen thuis. Welke slimme oplossingen en aanpassingen in de woning helpen om die zorg thuis gemakkelijker te kunnen leveren en mensen in staat te stellen daar langer te blijven wonen?

Samenwerking met andere sectoren

In het programma Slim in de bestaande bouw werken Aedes en ActiZ samen met een aantal partners: Bouwend Nederland, UNETO-VNI, architecten en leveranciers. Zij ontwikkelen zelf woonconcepten of deelproducten die mensen met beperkingen helpen om langer thuis te wonen, van domotica-oplossingen tot bijvoorbeeld flexibele badkamerwanden of wegdraaibare toiletten, die letterlijk ruimte bieden in krappe vertrekken.
Het programma is in de zomer van 2017 gestart in nauw overleg met partners en een aantal geïnteresseerde corporaties met een verkenning en inventarisatie. De reeks praktijkvoorbeelden Slim in de bestaande bouw is daarvan het eerste resultaat.

In aanvang de focus op eengezinswoningen

De belangstelling voor het programma kwam vooral van corporaties met eengezinswoningen. Heel verklaarbaar want appartementen zijn vaak al erg geschikt voor ouderen omdat ze alle primaire voorzieningen op één niveau hebben. 70% van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. In de jaren '50-'70 zijn ze in grote getalen gebouwd voor de babyboomers die daar nu, inmiddels de 70 of 80 jaar gepasseerd, vaak nog met veel plezier wonen. Voor deze woningen geldt een dubbele opgave van duurzaamheid en levensloopgeschiktheid. Vandaar de focus op eengezinswoningen.

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om ook pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

Overzicht praktijkvoorbeelden:

Wonion (23 aug 2018)
Wonion renoveert eenzijdige wijken met systeemwoningen PéGé en Vaneg naar NOM, verleidt ouderen met gerichte nieuwbouw bij voorzieningen, renoveerde als eerste seniorenwoningen naar NOM en betrekt bewoners breed.
Lees het volledige artikel (pdf)

HeemWonen (5 september 2018)
HeemWonen, een corporatie met echte krimp in de regio Zuid-Limburg renoveert en sloopt grootschalig met hergebruik, voegt gericht nieuwbouw voor senioren toe en maakt duplexwoningen en de hele wijk levensloopgeschikt.
Lees het volledige artikel (pdf)

Elkien (19 september 2018)
Woningcorporatie Elkien wil een groot deel van haar woningvoorraad verduurzamen en zorggeschikt maken. Zij maakte hiervoor een afwegingskader: waar wel, waar niet. Elkien gebruikt voor het zorggeschikter maken van haar woningen een lijst van maatregelen.
Lees het volledige artikel (pdf)

Woonservice (25 oktober 2018)
Met het programma ThuisBest biedt Woonservice de oudere huurder mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De aanpassingen variëren van een verticale huislift tot kleine handige aanpassingen zoals een tweede trapleuning , beugels en eenvoudig bedienbare kranen. Een ThuisBest adviseur geeft advies op maat.
Lees het volledige artikel » (pdf)

Stadlander (14 november 2018)
Een groot aantal woningen is toe aan sloop en nieuwbouw of renovatie en Stadlanderziet haar huurders vergrijzen. Vanuit politiek en de bewoners zelf is er een groeiende vraag naar Langer Thuis wonen. De meeste woningen van Stadlander zijn daar nog niet op voorbereid.
Lees het volledige artikel » (pdf)

Woonstichting Valburg (22 november 2018)
Woonstichting Valburg is een kleine en zeer actieve woningcorporatie in de gemeente Overbetuwe in het rivierengebied aan de westkant van de stadsregio Arnhem Nijmegen. De corporatie heeft ongeveer 1250 woningen gespreid over 7 kernen. Om bewustzijn onder ouderen te stimuleren en om behoeften en wensen te peilen heeft Wst Valburg een modelwoning ingericht in de kern Andelst.
Lees het volledige artikel » (pdf)

Woningcorporatie woCom
WoCom in metropoolregio Eindhoven speelde al vroeg in op vergrijzing met woonservicezones en grootschalige opplusprogramma’s. Zij zoekt nu naar mogelijkheden om ouderen te verleiden om hun eengezinswoningen beschikbaar te krijgen voor de groeiende vraag van starters en gezinnen.
Lees het volledige artikel » (pdf)

Stichting Zeeuwland
Zeeuwland (Schouwen-Duiveland) zag al vroeg de vraag naar grote eengezinswoningen opdrogen en ging splitsen. Nog steeds zeer gewilde woningen voor kleine huishoudens, ook vanwege de lage huur.
Lees het volledige artikel » (pdf)

16-08-2018

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F