S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

POWER-Amersfoort geeft ouderen een krachtig netwerk

'Mensen hebben behoefte aan contacten en ontmoeting. Zo zijn wij tot het idee gekomen om in Amersfoort POWER op te richten', zegt initiatiefneemster Barbara Bastiaanssen. POWER staat voor Prettig Ouder Worden En Relativeren en bestaat al 10 jaar. Het is een platform voor 50-plussers die actief in het leven staan en er samen invulling aan willen geven.

Het Boekhuis in Amersfoort

Cultuur, zingeving, sportief, generaties en wonen en zorg

'We organiseren allerlei activiteiten', vervolgt Bastiaanssen, 'waaronder sportieve activiteiten zoals wandelingen en fietstochten, maar ook activiteiten op het gebied van cultuur én zingeving over ouder worden. Zo zijn onze activiteiten onder te brengen in vijf POWER thema’s: cultuur, zingeving, sportief, generaties en wonen en zorg. Inmiddels zijn er 360 deelnemers.

CPOproject Het Boekhuis

Het Boekhuis is een woonproject dat is voortgekomen uit POWER. Dit CPOproject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) met 23 appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen voor senioren is relatief snel gerealiseerd: tussen 2013 en 2017. 'Binnen POWER bleek behoefte te bestaan aan een woonproject voor ouderen. Toen we hoorden dat de plaatselijke bibliotheek een andere bestemming zou krijgen, hebben we ons idee voor het vormen van een gemeenschappelijk woonproject voorgelegd aan de gemeente.' Barbara Bastiaanssen is werkzaam geweest bij een woningcorporatie en heeft vanuit haar toenmalige werk diverse woongroepen gerealiseerd. Deze zijn vaak erg naar binnen gericht. 'Dat wilden wij niet. Wij zijn gericht op activiteiten in de buurt én onze stad'.

Verbinden van generaties is aandachtsgebied

Binnen het thema ‘wonen en zorg’ gebeurt meer: POWER gaat ook bijeenkomsten organiseren over ouder worden in eigen huis en in eigen buurt om te inventariseren waar mensen behoefte aan hebben. Het verbinden van generaties is een ander aandachtsgebied van POWER-deelnemers. Een aantal van hen geeft hier invulling aan door het begeleiden van studenten van de Hogeschool Utrecht met allerlei vormen van ondersteuning zoals op het gebied van taalvaardigheid, studieplanning en studiebegeleiding.

Vriendschappen en kring van hulp

Er ontstaan ook vriendschappen binnen POWER. 'We hebben genoeg voorbeelden van mensen die elkaar via POWER hebben leren kennen en samen dingen ondernemen.' Ook is het voorgekomen dat er een kring van hulp ontstond toen er iemand ziek werd. Om beurten hebben leden gekookt. 'We horen ook regelmatig dat ouderen die dichter bij hun kinderen in Amersfoort zijn komen wonen, blij zijn met POWER. Zo leren ze snel andere mensen kennen.'

POWER inspireert ouderen

POWER draait succesvol en voorziet duidelijk in een behoefte. Toch hebben ze wat twijfels over de toekomst. 'We vragen ons wel af hoe we nieuwe aanwas kunnen blijven krijgen', zegt Harry Weststeijn, één van de leden van het eerste uur. 'Maar misschien is POWER gewoon iets van deze generatie.' Hoe dan ook, POWER inspireert nu veel ouderen binnen Amersfoort. En ook anderen buiten Amersfoort. Zo zijn er ouderen in Maastricht die daar een POWER-platform willen te starten. 'Veel ouderen zijn bezig met nadenken over prettig ouder worden. Dat doen ze het liefste met anderen, met jong en oud. POWER richt zich daarop en spreekt daarom mensen aan. Het is een mantel die een beetje warmte biedt', aldus Weststeijn.

Tijdens Expeditie Begonia verzorgen Barbara Bastiaanssen en andere deelnemers van POWER een ronde tafel over POWER en het versterken van netwerken.
Kom naar Expeditie Begonia om vele nieuwe woonvariaties te horen en zien ».

28-05-2018
E F