S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Portiekwoningen beter toegankelijk door toepassing tussentreden

Door het plaatsen van tussentreden op trappen die toegang geven tot bovenwoningen in Amsterdam kunnen bewoners met loopproblemen makkelijker hun woning in en uit. In het voorjaar van 2017 is een proef georganiseerd in twee trappenhuizen. Gebruikers blijken baat te hebben bij de tussentreden. Medegebruikers van de trap wennen snel aan de extra treden en hebben er geen hinder van. De brandweer ziet de toepassing van tussentreden als een verbetering van de vluchtmogelijkheid van mensen met loopproblemen. De proef is uitgevoerd door Stadsdorp Rivierenbuurt.

Portiekwoningen beter toegankelijk door toepassing tussentreden. Beeld uit film Easy Steps Peter Venema

Wat is de tussentrede?

Tussentreden zijn stevige, op maat gemaakte houten blokken. Ze worden op een deel van de traptrede geplaatst waardoor de gebruiker met halve treden de trap op en af kan lopen. De tussentreden halveren de staphoogte. Hierdoor is traplopen minder belastend bij beperkingen in mobiliteit ten gevolge van reuma, ouderdom, spierziekten of rugklachten.

Alternatief voor de traplift

In diverse wijken van Amsterdam, waaronder de Rivierenbuurt en De Pijp, neemt het aantal ouderen toe. Gezien de woningmarkt is verhuizen lastig voor ouderen. Een heel aantal van hen woont op twee- en drie-hoog. Een traplift is daar vaak niet mogelijk. Bovendien wonen velen in woningen met een gemeenschappelijke trappenhuis. De vraag was of de tussentrede in deze trappenhuizen een alternatief kan zijn.

Toepassing in corporatiewoning en koopwoning

De proef is uitgevoerd in een koopwoning in de Rivierenbuurt en een woning van woningcorporatie de Alliantie in De Pijp. In gemeenschappelijke trappenhuizen is toestemming nodig van verhuurders (woningcorporatie of particuliere verhuurder) of van verenigingen van eigenaren. Studenten ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de ervaringen van de bewoners.

Brandweer en gemeente geïnteresseerd

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de gemeente en de brandweer. Tussentreden op trappen met een bocht vragen verder onderzoek. De brandweer vindt dat de treden een extra vluchtmogelijkheid geven aan mensen met loopproblemen. De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen om te bekijken in welke situaties de tussentreden een langdurige oplossing zouden kunnen bieden. Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek.

22-08-2017 17:01

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F