S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Oudere past huis én gedrag niet aan op leeftijd

Uitstellen woningverbetering leidt in praktijk vaak tot afstel.
De meeste (toekomstige) ouderen in Nederland houden er rekening mee dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ruim de helft van hen heeft nog geen enkele actie ondernomen om hun woonsituatie veiliger of comfortabeler te maken met het oog op de oude dag. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen onder 3311 Nederlanders van 55 jaar en ouder.

Oudere vindt zichzelf te jong om woning nu al aan te passen

Een veelgenoemde reden om geen actie te ondernemen is dat mensen zichzelf nog te jong vinden om hierover na te denken of dat ze het wel zien 'als het zover is'. Niet iedereen is afwachtend. Een kwart van de (toekomstige) ouderen heeft al actie ondernomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zij hebben iets in hun woning aangepast, zijn verhuisd naar andere woning of hebben informatie ingewonnen over te nemen maatregelen.

Veel potentieel valgevaar in huidige woningen

Ook speelt mee dat het merendeel van de (toekomstige ) ouderen vindt dat de huidige woning geschikt is om oud in te worden. Ook al passen ze hun woning en hun gedrag niet aan naarmate ze ouder worden. Zo geeft 32% van de ondervraagde 80-plussers aan weleens op een stoel te gaan staan om iets te pakken, een raam te openen of om iets schoon te maken. Een kwart van de 75-plussers maakt zelf de dakgoten nog schoon en bij een kwart van de 80-plussers liggen losse snoeren of kleedjes in de woning. Eén op de tien ouderen doucht zich in een bad. Al die situaties zorgen voor een verhoogd risico op uitglijden of vallen in en om het huis.

Noodzaak om huis en gedrag aan te passen aan leeftijd

Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen, herkent dit beeld uit de praktijk. 'We horen tijdens huisbezoeken en informatiebijeenkomsten regelmatig mensen vertellen dat ze in bad klimmen om zich te douchen, dat ze op stoelen klauteren en op kousenvoeten gladde trappen op- en aflopen. Zo doen ze het al jaren en het is altijd goed gegaan, zeggen ze erbij. Maar we weten ook dat het helaas heel vaak mis gaat', zegt Walters. 'Jaarlijks belanden 96.000 mensen van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp door een valongeval en de helft van die ongelukken gebeurt in en om het eigen huis. Meer dan 3000 mensen kwamen in 2016 door een valongeval om het leven. We vertellen dat niet om mensen bang te maken, maar om ze de noodzaak te laten zien om hun huis en gedrag aan te passen aan hun leeftijd.'

Driekwart ouderen heeft geen plannen om te verhuizen of verbouwen

Op dit moment is een kwart van de Nederlanders van 55 jaar en ouder bezig met plannen. Ze willen op termijn verbouwen of verhuizen. Tot hun 70ste maken mensen nog bovengemiddeld veel plannen, ze verhuizen relatief vaak en verbouwen regelmatig in huis. Alleen zijn die verbouwingen in de helft van alle gevallen niet gericht op levensloopbestendig wonen. Naarmate mensen ouder worden neemt de wens om te verbouwen of verhuizen af. Van uitstel komt dus in veel gevallen afstel als het gaat om levensloopbestendige maatregelen.

Te jong om na te denken over de oude dag

Dat veel mensen zich te jong voelen om over hun oude dag na te denken, is heel herkenbaar, volgens Maria Walters van Lang zult u wonen. 'We hebben meegemaakt dat een tachtiger op een informatiemarkt met een rollator aan onze stand voorbij schuifelde en zei: daar ben ik nog lang niet aan toe.' Bewustwording en voorlichting rondom dit thema blijft belangrijk, volgens Walters. 'Investeringen in onze woning zijn kostbaar en vaak voor de langere termijn. Als we tussen ons 55ste en 70ste nog volop plannen hebben om te verbouwen of verhuizen zouden we op de tijd de vraag moeten stellen: is deze woning, deze badkamer of deze keuken ook over 10 of 20 jaar nog handig? Zo zorgen we dat mensen voorbereid zijn als ze zich op een dag minder goed kunnen redden in hun thuissituatie.'

Over Lang zult u wonen
'Lang zult u wonen' is het motto en de naam van de bewustwordingscampagne die mensen van 55 jaar en ouder informeert en stimuleert om op tijd de woning te verbeteren met het oog op het ouder worden. Dat doet Lang zult u wonen door inwoners onafhankelijke tips en adviezen te geven over maatregelen die het huis veiliger en comfortabeler maken. Sinds 2013 wordt deze campagne in de provincie Overijssel gevoerd en door steeds meer gemeenten in Nederland overgenomen.

31-07-2018
E F