'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De publicatie ‘Oud of the Box!’ toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma’s voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij juist de wens van de ouderen centraal stond. Het is een uitgave van Mannen in de Ruimte, bureau voor ruimtelijk ontwerp.

oud-of-the-box-1008570

Aanleiding

Het bureau Mannen in de Ruimte heeft dit project uitgevoerd omdat, aldus het boekwerk, zij zagen dat een groot deel van de bestaande ouderenhuisvesting niet aansluit op de wensen van de nieuwe generatie ouderen. Daarom zijn zijn ze op zoek gegaan naar succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij juist de wens van de ouderen centraal stond.

Ouderenhuisvesting breed bekeken

Onderwerpen en dilemma’s die aan bod komen zijn onder andere de grootte van de woning, het bereiken van de voordeur, de behoefte aan voorzieningen, de mate van gemeenschappelijkheid versus zelfstandigheid (tuin, hobbyruimte, activiteiten, inrichting en identiteit van de woning), wooncomfort, zorg op afstand, de levensstijl, de omgeving (locatie, gebruik van wijkfuncties, beschermd of open wonen) en architectuur (karakter van vroeger of van nu, opvallendheid, toegangsvorm).

Toepassing: houvast voor de praktijk

Het boekwerk is een goed instrument voor iedereen die betrokken is bij nieuw- of verbouw van ouderenhuisvesting. Tekst en beeld geven de gelegenheid te reflecteren en op die manier tot weloverwogen keuzes te komen voor een passend concept.