S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

'Op een leuke manier samen oud' in een thuishuis

Een mooi voorbeeld van een innovatief woon- en leefconcept is het Thuishuisproject. Uitgaande van de visie ‘professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen’ ontstond dit ‘studentenhuis’ voor alleenstaande ouderen met een smalle beurs. Onlangs werd in Harderwijk een derde Thuishuis geopend. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter sprak tijdens de opening.

Zo lang mogelijk thuis, zonder eenzaamheid

Ter gelegenheid van de opening van het derde Thuishuis sprak staatssecretaris Van Rijn tijdens het minisymposium ‘Op een leuke manier samen oud worden’ over de toekomstige samenleving. Zo lang mogelijk thuis wonen, zonder eenzaam te zijn, kan wanneer drie essentiële elementen in ogenschouw worden genomen: mensen zelf de regie over hun eigen leven laten houden, toegankelijkheid en betrokkenheid.

Samenwerking van belang

“In vergrijzend Nederland kan het Thuishuis een waardevol alternatief zijn,” zei Jan Ruyten, directeur van Stichting Thuis in Welzijn en founding father van het project. Voor het bouwen van een Thuishuis is een samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties van groot belang. “Vooral deze partijen moeten de uitdaging aangaan om met dit project een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vraagstuk van de eenzaamheid van alleenstaande ouderen,” aldus Van de Ven, bestuurslid van Stichting Thuis in Welzijn en in zijn toenmalige functie van bestuurder van Omnia Wonen mede-initiatiefnemer van het Thuishuis in Harderwijk.

Inspiratiebron voor andere woonvormen

Zorg en welzijn moeten dichter bij de burger worden geregeld, kleinschalig en op maat. Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn hard nodig nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Hiervoor hebben mensen gezondheid, geld en een beetje geluk nodig. “Laat het Thuishuis een inspiratiebron zijn voor meer en andere woonvormen,” was de oproep van Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, tijdens het symposium.

Het Thuishuisproject, een initiatief van de Stichting Thuis in Welzijn, won in 2015 de Nationale Eenzaamheid Prijs. 

20-01-2016 11:06

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F