Nieuwe site voor Thuishuizen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Stichting Thuis in Welzijn is een site gestart over Thuishuizen: www.thuishuis.org. De Stichting wil zoveel mogelijk Thuishuizen realiseren en de site is één van de middelen om initiatieven te stimuleren en ondersteunen.


Het Thuishuisproject, gerund door vrijwilligers, bestaat uit twee delen. Het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen, en het Thuisbezoek waarin vrijwilligers ook actief zijn in de betreffende buurt/wijk bij dezelfde doelgroep in hun eigen woonomgeving. Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen verhuizen naar een Thuishuis, en/of een steuntje in de rug nodig hebben om weer meer mee te doen in de samenleving. Het doel is om het (te klein geworden) netwerk van deze ouderen weer te revitaliseren en uit te breiden, zodat een sociaal isolement voorkomen wordt.

In Deurne is het Thuishuis in 2011 van start gegaan. Verder zijn er initiatieven in Harderwijk, Amstelveen, Nijmegen en Woerden. Maar ook op andere plekken zijn er plannen voor een thuishuis, bijvoorbeeld voor mensen met dementie en oudere migranten.