S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwe handreiking voor lokale aanpak van eenzaamheid

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.

Ook voor medewerkers van woningcorporaties en zorgorganisaties

Eenzaamheid is een urgent en actueel vraagstuk. Steeds meer mensen en organisaties zetten zich in om eenzaamheid te herkennen, te voorkomen en te verminderen. Ook steeds meer zorgorganisaties en woningcorporaties willen een bijdrage leveren. De handreiking biedt medewerkers praktische informatie om lokaal aan de slag te gaan. Ook bevat de handreiking een overzicht van meer dan 50 verschillende activiteiten en interventies die ingezet kunnen worden.

Maatwerk en samenwerking

Eenzaamheid komt voor in alle lagen van de bevolking. Maar er zijn factoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Risicogroepen zijn chronisch zieken, mensen met een beperking, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorgers en ouderen (75+). Ook mensen die in armoede leven, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond lopen een groter risico op eenzaamheid. Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Het is een complex vraagstuk dat individuele oplossingen vraagt. Voor een effectieve, duurzame aanpak is lokale samenwerking noodzakelijk.

Twintig ‘koploper’gemeenten

In het project 'Versterking lokale aanpak eenzaamheid' dat is bekostigd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Coalitie Erbij, zijn twintig gemeentelijke koplopers, verspreid over het hele land, actief ondersteund en gevolgd. De inzichten en werkwijzen die daarin ontwikkeld zijn, hebben geleid tot deze handreiking.

De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid is een uitgave van Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

19-07-2017

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F