S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Met verstand en gevoel: afwegingskader voor woningcorporaties

Particulier woonzorginitiatief wel of niet ondersteunen?

Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds meer aanvragen voor het ondersteunen van kleinschalige woonzorginitiatieven. Het Kenniscentrum heeft een hulpmiddel gemaakt voor de beoordeling van deze aanvragen. Het afwegingskader 'Met verstand en gevoel' helpt woningcorporaties bij de besluitvorming om een initiatief wel of niet te ondersteunen. Het kader is ook te gebruiken door gemeenten, zorgaanbieders en is interessant voor initiatiefnemers.

Foto: Joost Brouwers

Afwegingskader

De initiatiefnemers zijn particulieren met of zonder winstoogmerk met plannen voor wonen met zorg voor ouderen of mensen met een beperking. Per initiatief moet een corporatie afwegen om het wel of niet te steunen. In het afwegingskader staan daarvoor bijvoorbeeld vijf vragen aan de initiatiefnemers. Omdat een initiatief vaak meerdere fasen kent en het besluit niet op één moment wordt genomen, staat er ook een stappenplan in van kennismaking tot contact.

In de praktijk

Jan van de Hoef werkt bij woningcorporatie de Alliantie en dacht mee over het afwegingskader. Daarbij kon hij putten uit eigen ervaring. ‘Ik had graag gezien dat zoiets er tien jaar geleden al was geweest. Toen zijn wij met een groep van 25 ouderparen een project gestart voor begeleid wonen voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.’ Het was de tijd van de economische crisis, de perikelen rond Vestia en de verhuurderheffing. Daardoor haakte de woningcorporatie die mee zou doen af. De zorgaanbieder deed wel mee, al wist die nog niet of ze wel de diensten zou leveren.

Coalitie Wonen en Zorg

Vanuit de Vernieuwingsagenda van Aedes zet de coalitie Wonen en zorg zich in voor voldoende veilige en geschikte huurwoningen voor kwetsbare bewoners. Corporaties werken samen met Aedes, ActiZ, Bouwend Nederland en Platform31 aan innovatieve ideeën. Dit afwegingskader maakt daar deel vanuit.

30-11-2017 17:00

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F