S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lab Noord: langer thuis in een kwetsbare wijk

In Leeuwarden werken gemeente, wijkvereniging, sociaal team, zorgverzekeraar en zorgorganisaties samen om met hulp van andere wijkbewoners mensen langer thuis te laten wonen. Spil van het project Lab Noord is een sociaal wijkbedrijf waarin bewoners werkzaamheden uitvoeren voor de wijk en wijkbewoners. Het is bedoeld voor een diverse groep mensen: ouderen, mensen met een psychiatrische problematiek, met een verstandelijke beperking of uit de reclassering. Er zijn nu meer dan 100 vrijwilligers actief en het loopt als een trein!

Foto: LABNoord

Sociaal wijkbedrijf als spil

Inmiddels is het zo succesvol dat de initiatiefnemers er graag over vertellen. Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met hulp van andere wijkbewoners. Verder wil Lab Noord (zorg)professionals ondersteunen door snel in te springen op bewonersvragen. Vragen die ook door het wijknetwerk (sociaal wijkbedrijf) kunnen worden opgepakt. Dit sociaal wijkbedrijf in de wijk Bilgaard biedt dagbesteding voor wijkbewoners die om welke reden dan ook een beschermde werkplek nodig hebben.

Sociaal netwerk opbouwen

Het sociaal wijkbedrijf biedt hen een plek waar ze er (weer) toe doen en waar een zij vaardigheden en ervaring op doen om zo door te kunnen stromen naar (on)betaald werk. Het wijkbedrijf biedt op laagdrempelige wijze een scala aan werkzaamheden en activiteiten aan waar zij aan mee kunnen doen. Mensen die meedoen bouwen zo aan hun sociale netwerk. Dat gaat eigenlijk vanzelf, heeft Diet Hensums, adviseur zorg en vastgoed bij KAW architecten en adviseurs en projectleider bij Lab Noord, ervaren.

Hoe werkt het?

Er is een wijkservicepunt waar vrijwilligers werken en waar buurtbewoners en professionals een vraag kunnen stellen. Het gaat om een groot scala aan vragen, variërend van tuinonderhoud, het ophangen van een schilderij tot samen koken. Professionals vragen bijvoorbeeld naar activiteiten voor hun cliënten maar ook om zaken als de plaatsing van een hoog-laagbed of een keer samen boodschappen doen. Buurtbewoners worden ingeschakeld om aan de vragen te voldoen. De mensen betalen een bijdrage van 9 euro per uur. Als iemand moeite heeft om het bedrag te betalen dan zijn er mogelijkheden voor een lagere prijs. 'Mijn ervaring tot nu toe is dat mensen die meedoen het geweldig vinden', aldus Diet.

Uitbreiden naar andere wijken

Het project is anderhalf jaar geleden begonnen in één wijk van Leeuwarden en de bedoeling is om nu ook in een andere wijk te starten. 'Leeuwarden kent veel aandachtswijken', aldus Diet. ‘We zijn in een moeilijke wijk begonnen, maar er zijn nog ingewikkeldere wijken waar wij ook aan de slag willen gaan. Mensen uit Den Haag, de politici en beleidsmakers hebben geen idee hoe kwetsbaar deze buurten zijn', vervolgt Diet. 'We zijn gewoon begonnen. Er is 1 betaalde coördinator en er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Dat willen we graag verbreden en doen we vooral door kansen te pakken. Zo zijn we in gesprek met een GGZ organisatie die dagopvang in de wijk wil aanbieden. Daarbij willen zij aanhaken bij het sociaal wijkbedrijf om een groot aanbod aan activiteiten te kunnen bieden. We willen alles in de wijk laten plaatsvinden.’Het is vallen, opstaan en weer doorgaan in dit project. Maar nu het zo goed loopt willen ze graag hun ervaringen delen. Dat doen ze op het congres Expeditie Begonia!

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 11 oktober verzorgen coördinator Wijkbedrijf Dick Bootsma, Simeon Bruinsma van de gemeente Leeuwarden en Diet Hensums, adviseur zorg en welzijn bij KAW Architecten en projectleider,  tijdens het middagprogramma een sessie over Lab Noord.

07-09-2017

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum