Laat niemand in eenzaamheid leven: handleiding voor een Thuishuisproject – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Thuishuizen voor ouderen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten worden gekscherend ook wel ‘studentenhuizen voor ouderen’ genoemd. Elke bewoner heeft privé-woonruimte en deelt de keuken met de andere bewoners. Vrijwilligers zijn betrokken en ondersteunen de bewoners bij het samenleven en organiseren ook activiteiten en ondersteuning voor eenzame ouderen in de buurt, het Thuisbezoek. In een nieuw boek doet initiatiefnemer en ontwikkelaar Jan Ruyten uit de doeken hoe je een Thuishuisproject opzet en laat werken. Een mooi hulpmiddel voor andere initiatiefnemers, woningcorporaties en welzijnsorganisaties die willen bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Mooie variatie in groeiende aanbod van woonvormen

De Thuishuizen zijn een mooie variatie in het palet van woonvormen dat nodig is om tegemoet te komen aan de diversiteit van woonwensen van ouderen. Het Thuishuisproject past perfect in de plannen van minister Hugo de Jonge die tegengaan van eenzaamheid onder ouderen tot een speerpunt van zijn beleid heeft gemaakt. Met dit boek in de hand kunnen nieuwe initiatieven vaart maken. Van harte aanbevolen!

“Een mooi en uniek leef- en woonproject dat uitstekend bij de huidige tijd past!” – Yvonne Witter in het voorwoord van ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’

Mensen uit isolement halen

Als ouderen alleen komen te staan, bijvoorbeeld doordat hun partner overlijdt, en er ook in de vrienden- en kennissenkring mensen wegvallen, komt het nogal eens voor dat zij vereenzamen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat als mensen tijdig uit hun isolement gehaald worden, er minder snel behoefte is aan zorg. Het Thuishuisproject is een effectieve interventie in het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Alleenstaande ouderen worden opgespoord in wijk/buurt door (geschoolde) vrijwilligers en met Thuisbezoek ‘verleid’ om weer ‘mee te doen’ in de samenleving. Daarnaast is er de optie om op een leuke manier met elkaar oud te worden in het Thuishuis.

Van idee tot realisatie

In het boek beschrijft Jan Ruyten het ontstaan van het idee van het Thuishuisproject en de realisatie ervan in een vrijwilligersorganisatie met een lokale Stichting Thuishuis. Met praktische praktijkvoorbeelden: van het opzetten van een klankbordgroep tot en met het aanvragen van de anbi-status en het contact met de fiscus. Ook scholing van vrijwilligers, coördinatoren en stichtingsbestuursleden komt aan bod. Het boek bevat een complete handleiding voor de vrijwilligers en de coördinatoren die bij een Thuishuisproject werken. Een speciaal deel is gewijd aan het opzetten van Thuishuisprojecten voor ouderen met een migratieachtergrond of met dementie.

Bestelwijze

Het boek (€ 30,- incl. B.T.W.) kan worden besteld bij Stichting Thuis in Welzijn: [email protected]
(opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Thuis in Welzijn)

ISBN 9789060208571Aantal pagina’s 316

Met kleurenfoto’s van gerealiseerde Thuishuisprojecten