S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

'Kwetsbaarheid en broosheid horen erbij'

'Mensen uitnodigen hun verhaal te vertellen. Dát is wat nodig is', zegt Martijn Kole, adviseur Raad van Bestuur bij Lister, oprichter van het Enik Recovery College in Utrecht en ervaringsdeskundige. 'We denken teveel in gemiddelden en niet in diversiteit. En het helpt niet om mensen terug naar het gemiddelde te krijgen', meent Kole. 'Kwetsbaarheid en broosheid horen bij het leven. Het is prettig om mensen om je heen te hebben die je zien en horen. Professionals kunnen hier, volgens Kole, ook een grote rol spelen. Maar dan is wel een andere houding nodig. 'Niet een arrogante houding met kant en klare oplossingen die in de leerboekjes staan. Wel een nieuwsgierige, open houding. Ontvankelijk zijn voor het verhaal van de burger.' Martin Kole is spreker tijdens het congres Expeditie Begonia.

Verwonderen

'Als professional start je idealiter vanuit het niet-weten. Je hebt ook niet direct een antwoord op een vraag of verhaal van de ander. Als je maar ontvankelijk bent en je blijft verwonderen.' Een bescheiden rol spelen, dat is belangrijk. 'Natuurlijk komt daar kennis bij kijken. Kennis van ziektebeelden, trauma’s en psychoses maar daarnaast zijn de vaardigheden belangrijk. Wat kan ik voor de ander betekenen? Je openstellen voor de ander en voor jezelf. De ander echt ontmoeten. En om leren gaan met de kwetsbaarheid van de ander en onszelf. '

GGZ in de wijk

Naast deze open houding van de professional vindt hij aanwezigheid in buurten en wijken van belang. 'Wees beschikbaar in die buurt. Wees betrouwbaar, flexibel en blijf niet 'even' maar begeleid iemand door het gehele proces.'Burgers weten vaak goed wat er aan de hand is en wat zij willen maar kunnen er niet altijd woorden voor vinden. 'Kom in contact met de burger,' is de dringende oproep van Kole. Via laagdrempelige plekken in plaats van ingewikkelde portalen.

Proeftuinen in Utrecht

Die portalen duren te lang en zijn niet flexibel. Lister experimenteert samen met onder andere Altrecht en gemeente Utrecht vanuit de taskforce EPA met GGZ in de wijk. In twee wijken in Utrecht zijn proeftuinen bijna afgerond en wordt nu door heel Utrecht ingevoerd. 'Wij denken na over welke randvoorwaarden wij moeten scheppen om de burger te bereiken.' De zorgsystemen zijn niet flexibel, merkt Kole in dit experiment. 'Er zit te weinig rek in de WMO en de Zorgverzekeringswet.' Kole zet in op peer support en zelfhulp groepen, waarbij op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid gewerkt wordt.

Meer aandacht voor inclusiviteit nodig

Wat betreft het wonen vindt Kole dat er bij het ontwerpen van huizen en inrichten van buurten meer aandacht moet komen voor inclusiviteit. 'Toen ik in een (beschermd wonen) woongroep woonde, voelde ik met toch best eenzaam en niet verbonden met de samenleving.' Op basis van deze ervaring weet hij dat het nodig is om mensen uit te nodigen om betekenisvolle rollen te vervullen.

Martijn Kole is één van de key note speakers op het congres Expeditie Begonia.

03-10-2018 16:15

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum


Yvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F