S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een ouderenwoonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben. Een 'ouderenwoonakkoord' moet ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met anderen in de buurt en zorg bij de hand.

Foto: Chris Pennarts

Nieuwe wooninitiatieven tussen thuis en verpleeghuis nodig

De motie vraagt aandacht voor nieuwe wooninitiatieven die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een verpleeghuis. Steeds meer ouderen geven aan dat er behoefte is aan nieuwe woonvariaties die meer veiligheid bieden en ontmoeting bevorderen. De Kamer vraagt de regering om belemmeringen in de regelgeving weg te nemen en met gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en andere relevante partijen een ouderenwoonakkoord te sluiten.

Lokaal kunnen kiezen voor woonvariatie

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg pleit al langer voor meer variatie in wonen en zorg. Op het landelijk congres Expeditie Begonia laten we zien dat er al veel initiatieven genomen worden door woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partijen. Maar als ouderen zoeken naar nieuwe wooninitiatieven in hun eigen omgeving valt er vaak nog niet zoveel te kiezen. De opgave voor de komende jaren waarin het aantal ouderen fors toeneemt, is om ook het volume aan woonvormen in het ‘tussengebied’ te laten toenemen. Daarvoor is een gemeenschappelijke lokale inspanning noodzakelijk waarbij de landelijke overheid een faciliterende rol kan vervullen.

Ouderenwoonakkoord biedt kansen

Aedes en ActiZ zijn blij met de kansen die het ouderenwoonakkoord kan bieden. Samen met andere betrokken partijen zoals de ouderenbond KBO-PCOB willen ze bijdragen aan het landelijk akkoord om het lokaal makkelijker te maken om ouderen meer keuze in woonvormen en ondersteuning te bieden. Het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving dat door meer dan 20 organisaties is onderschreven, kan hierbij leidend zijn.

20-12-2017 17:15