S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Impressie manifestatie Designing a Community of Care

Donderdag 17 mei vond de manifestatie Designing a Community of Care plaats, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag Society, Society Impact en het team van de prijsvraag Who Cares. Het doel was om in verschillende deelsessies samen met gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en ontwerpers de actuele opgaven en kansen voor vernieuwing te verkennen die nodig zijn voor de transitie van de zorg in de wijk. Om elkaar te inspireren en enthousiasmeren en samen de volgende stap te zetten.

Foto's: Sander van Wettum

Open oproep Designing a Community of Care

Aanleiding voor de manifestatie was de Open Oproep Designing a Community of Care, die het Stimuleringsfonds in april uitschreef. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. Met de open oproep stelt het fonds gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties in staat om samen met ontwerpers nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen te ontwikkelen voor gezonde en inclusieve wijken. Projectvoorstellen voor ontwerpend onderzoek kunnen tot uiterlijk 20 juni 2018 worden ingediend. Ter gelegenheid van de Open oproep is vooraf een publicatie gemaakt over de verschillende (ontwerp)opgaven met verhalen van uiteenlopende partijen in het zorgveld en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Tussenvormen

Kees van den Burg, Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opende de manifestatie Designing a Community of Care. Hij pleitte nadrukkelijk voor meer tussenvormen tussen het thuis wonen en het verpleeghuis. Hij was verheugd een zaal vol ontwerpers aan te treffen: 'Ontwerpkracht is een welkome aanvulling voor de opgave in wonen en zorg. Laten we elkaar nog meer opzoeken en benutten. De oproep van het Stimuleringsfonds is daar een mooie gelegenheid voor.'

Oplossingen die er toe doen

De tweede spreker was Matthijs van Dijk, eigenaar Reframing Studio en initiatiefnemer Redesigning Psychiatry. Hij roept ontwerpers op om met oplossingen te komen die er toe doen: 'Geen luchtfietserij of slimmigheden die geheel los van de werkelijkheid staan.' Oplossingen in een complexe werkelijkheid moeten nu en in de toekomst betekenisvol zijn en mee kunnen bewegen met veranderingen in condities en gedrag.

Collectieve woonvormen

Tijdens het tweede deel van de manifestatie kwamen in diverse deelsessies inspirerende voorbeelden aan bod die de toekomst van zorg in de wijk concreet maken. Kenniscentrum adviseurs Danielle Harkes en Penny Senior gaven een sessie over collectieve woonvormen. De vraag 'Hoe collectief wil je zelf wonen?' aan het begin van de sessie maakte al gelijk heel wat los. Samen met 35 deelnemers werd verkend hoe collectief ze zelf willen wonen, nu en in de toekomst. De persoonlijke voorkeuren bleken heel divers. En voor ouderen is dat niet anders.

Danielle Harkes vervolgde de sessie met een korte toelichting over collectieve woonvormen en daarna werden drie praktijkvoorbeelden uitgelicht:

  • Samen Thuis woning in Gemert, toegelicht door Ton Moors, manager wonen van Goed Wonen
    De corporatie Goed Wonen heeft in Gemert een Samen Thuis woning gebouwd met 9 appartementen voor zelfstandig wonende alleenstaande ouderen. De woningen zijn specifiek bedoeld voor ouderen die hun netwerk willen uitbreiden en een stuk gezamenlijkheid willen delen. Een tiende appartement wordt als gemeenschappelijke woonkamer gebruikt. De nieuwbouw is zo ingericht dat alleenstaande ouderen de steun en mensen om zich heen krijgen die ze nodig hebben om nog zelfstandig te kunnen wonen. Lees meer over de Samen Thuis woning ». Of bekijk de film 'Goed wonen samen thuis'
  • Zorgbutler, toegelicht door Penny Senior
    Woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) heeft in Rotterdam een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen ondersteuning, zorg en diensten. Het concept gaat uit van betaalbaar wonen, met eigen regie, in een beschutte woonomgeving. Met iemand dichtbij die zorg en diensten kan regelen. Lees meer over de Zorgbutler »
  • De Finke, toegelicht door Beatrice Montesano en Johannes Klimstra van KAW Architecten
    Zorgorganisatie Patyna laat in het Friese Koudum een nieuwe zorgwijk bouwen voor de hele regio. Op de plek van een oud verzorgingshuis komen 64 geschakelde woningen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en 12 zelfstandige woningen voor mensen met een lichte zorgvraag. Ook komt er een gebouw voor eerstelijnszorg. Het complex heeft bovendien van alles in huis om de vereenzaming van ouderen uit het dorp tegen te gaan. Iedereen is straks welkom in de Kas om een kop koffie te komen drinken of zich aan te melden als vrijwilliger of mantelzorger. Lees meer over De Finke »

Meer mooie dingen realiseren door meer samenwerking

Als laatste in de sessie kwam de rol van de ontwerper in het geheel aan bod. De ontwerper kan in de ontwikkeling van dit soort collectieve woonvormen verschillende rollen hebben: van aanjager of probleemoplosser tot co-creator of zelfs activist. De samenwerking met de opdrachtgever bepaalt mede de rol, maar meerdere aanwezige ontwerpers geven aan dat dit nog wel eens zoeken is. Zij pleiten ervoor dat ontwerpers veel vroeger in het ontwerpproces betrokken worden, dit verbetert de samenwerking en uiteindelijk ook het resultaat. Men was het er over eens dat er nog meer mooie dingen gerealiseerd kunnen worden als partijen elkaar beter weten te vinden.

Meer woonvormen op Expeditie Begonia

Tijdens de sessie constaterende deelnemers dat sommige collectieve woonvormen wellicht niet zo heel vernieuwend lijken, maar de manier van samenwerken, het financieren of het betrekken van de bewoner of klant wel innovatief kan zijn. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg nodigt iedereen uit voor het congres Expeditie Begonia op 10 oktober 2018. Daar worden nog veel meer innovatieve woonvormen getoond.

29-05-2018

Stel een vraag

Danielle Harkes
Danielle Harkes
Manager Kenniscentrum

Penny Senior
Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F