S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Het belang van Expeditie Begonia

'Er is al veel gebeurd, maar we staan ook nog aan het begin'
Op 10 oktober 2018 is de 4e editie van Expeditie Begonia, hèt landelijk congres voor nieuwe innovatieve woonvormen. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde dit congres voor het eerst in 2015. Om een overzicht te bieden van innovatieve woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek en zo te inspireren en te verbinden. Expeditie Begonia draagt bij aan de bewustwording rond langer thuis wonen en wat daarvoor nodig is. We praten met Daniëlle Harkes en Yvonne Witter, respectievelijk manager en adviseur van het Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Yvonne Witter (l) en Daniëlle Harkes tijdens de eerste Expeditie Begonia in 2015

In oktober organiseren jullie voor de vierde keer Expeditie Begonia, waarom?

'Omdat er behoefte is aan meer variatie in het aanbod van wonen, zorg en welzijn. Er gebeurt al veel, zeker in vergelijking tot vier jaar geleden toen we begonnen met Expeditie Begonia. Maar we staan nog aan het begin. De zorg verschuift steeds meer naar de wijk. Van ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking tot zelfs ziekenhuiszorg.'

Hoe moeten we wonen als steeds meer kwetsbare mensen in gewone wijken zullen wonen?

'Het betekent wat voor de inrichting van wijken, maar tijdens Expeditie Begonia kijken we vooral naar woonvormen. Allemaal in je eentje in een flatje of eengezinswoning gaat niet werken. Mensen hebben mensen nodig, zijn op zoek naar meer gemeenschappelijkheid, ontmoeting dicht bij huis en ertoe kunnen doen. Welke woonvormen ondersteunen die wens? Daar zoeken we naar in onze Expeditie Begonia.'

Welke veranderingen zagen jullie in de afgelopen vier jaar?

'Het allerleukste is dat we zien dat ideeën die de eerste aflevering in 2015 op het podium stonden nu in de wijk staan! Verder neemt de belangstelling voor de dag enorm toe. We begonnen met 300 deelnemers en gaan nu waarschijnlijk over de 700 van vorig jaar heen.'

Zijn er veel nieuwe initiatieven op het congres?

'Jazeker, we hebben initiatieven die nog in een beginfase zijn en nog niet gerealiseerd zijn, maar ook al opgeleverde projecten. Het leuke is dat er projecten uit het hele land zijn en dat soms het initiatief van een burger is gekomen, soms van een aanbieder of soms een mix. Deze diversiteit is terug te zien op Expeditie Begonia.'

En wat zijn nog andere aanraders?

'Erg leuk is dat minister Hugo de Jonge komt. Bij de ministeries is er gelukkig ook weer veel aandacht voor de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn met het programma Langer Thuis. De minister zal zijn plannen toelichten en het boek dat we geschreven hebben over 15 jaar werken aan wonen, welzijn en zorg in ontvangst nemen. Een hele eer! Verder hebben we dit jaar op verzoek van deelnemers een korter plenair programma en meer workshopsrondes. En ook na de lunch een korte ronde met energieke sessies.'

Wie verwachten jullie allemaal op 10 oktober?

'Heel veel leuke geïnteresseerde en actieve mensen. Het zijn mensen die professioneel met dit onderwerp bezig zijn, werkzaam bij corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten. Maar er komen ook veel actieve burgers; ouderen en anderen die zelf bezig zijn met het creëren van nieuwe woonvormen die aan hun wensen tegemoet komen.'

Waar zijn jullie het meest trots op?

'Dat we met een klein clubje zoveel mensen samen kunnen brengen om echt te gaan zorgen dat er meer te kiezen valt als het gaat om wonen, ook als je meer zorg en welzijn nodig hebt. En dat we terug horen dat sommige initiatieven tot stand zijn gekomen na een bezoek aan een eerdere editie van Expeditie Begonia!'

En hoe ziet het woonzorgaanbod eruit in 2040?

'Een stuk gevarieerder, met meer eigen initiatieven. We zijn de blauwdruk voorbij. De tijd dat wooncomplexen voor ouderen van afstand herkenbaar waren als laatste station, is dan echt verleden tijd. We zien jong en oud, met en zonder zorg, gezinnen en alleenstaanden veel meer door elkaar en samen wonen. En meer dan dat: samen leven, werken, leren en in sommige gevallen zorgen.'

Hoe gaat het nu verder na Expeditie Begonia?

'We hopen dat het congres en ons boek veel impact zullen hebben en dat partijen; gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, actieve burgers en de ministeries samen blijven werken om die versnelling te realiseren die hard nodig is gezien de veranderende bevolkingssamenstelling. We blijven daar graag een bijdrage aan leveren, ook al houdt het Kenniscentrum Wonen-Zorg aan het eind van het jaar in de huidige vorm op.'

Kom zelf kijken en bezoek het congres Expeditie Begonia op 10 oktober 2018 »

30-08-2018

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F