S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Goede buren: lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

In september kregen bewoners van en professionals en bestuurders betrokken bij gemengde woonprojecten in Utrecht de eerste exemplaren van het rapport 'Goede Buren, lessen uit gemengde woonprojecten' aangeboden. Het rapport is een verslag van onderzoek naar woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, een samenwerkingsproject van De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht (HU), onderzoeker Maarten Davelaar en woningcorporatie Portaal.

Cover rapport 'Goede Buren'

Ontwikkelplaats Gemengd Wonen

In deze werkplaats ontdekten bewoners, begeleiders, studenten en HU-onderzoekers van diverse woonprojecten in Utrecht hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen, studenten met ouderen en werkende jongeren met vluchtelingen. Of het gaat juist om een waaier aan doelgroepen door elkaar, onder wie mensen met een psychische kwetsbaarheid of jongeren met een licht verstandelijke beperking. In de Ontwikkelwerkplaats stond de praktijk van vijf woonprojecten centraal: 't Groene Sticht, Parana, Majella Wonen, De Biltse Grift en Enik Recovery College.

Idealen nastreven

Uit het onderzoek van de HU blijkt dat gemengd wonen een oplossing kan bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken. Voor veel bewoners levert het betaalbare woonruimte op in een bijzondere woonomgeving waar ze hun idealen kunnen nastreven. In gemengde woonprojecten zijn mensen uit de marge en mensen met een beperking ook welkom en kunnen makkelijk contacten worden gelegd. De projecten dragen zo bij aan meer doorstroming naar zelfstandig wonen voor mensen uit opvang en uit beschermde woonomgevingen. Daarnaast creëren de woonprojecten draagvlak voor gemengd wonen in de buurt en wijk.

Knelpunten

Uit het onderzoek komen ook enkele knelpunten naar voren. Zo worden beloftes om actief deel te nemen in de woongemeenschap niet altijd nagekomen. Daarnaast zijn er verschillen in de belevingswereld die soms leiden tot ongemak en onderling onbegrip. Verder is het de vraag in hoeverre de toekomstige, reguliere bewoners moeten worden voorgelicht over problemen van andere bewoners, zoals verslaving of psychische problematiek. Het dilemma hier is de privacy: welke informatie geef je wel en welke niet over de nieuwe buren?

Bredere lessen

Het onderzoek levert een aantal lessen op voor gemeenten, woningcorporaties en aanbieders van zorg- en hulpverlening die willen werken aan inclusieve wijken. Een aantal van deze lessen zijn:

  • werk nooit zonder een sociaal beheermodel;
  • organiseer de selectie van nieuwe bewoners goed via simpele maar stevige drempels, bij voorkeur met een belangrijke stem van de zittende bewoners in het selectieproces;
  • stel de verwachtingen over het onderlinge contact niet te hoog;
  • het bereiken van de sociale doelstellingen van de gemengde woonprojecten staat of valt met het bestaan van door de bewoners zelf georganiseerde activiteiten;
  • sociale professionals moeten de ruimte krijgen om een rol in community building op zich te nemen en ook daartoe gestimuleerd worden.

Download het rapport 'Goede Buren, lessen uit gemengde woonprojecten'

Tijdens het congres Expeditie Begonia verzorgen Nico Ooms van 't Groene Sticht/De Tussenvoorziening en Maarten Davelaar, projectleider Ontwikkelwerkplaats een sessie waarin zij ingaan op de resultaten van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.

03-10-2018 14:00

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F