S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Gemengd wonen, het kán

Woningcorporatie Portaal realiseerde de afgelopen jaren diverse woonprojecten waar huurders, met en zonder psychische problematiek samenwonen. 'De positieve wijze waarop Portaal omgaat met het vraagstuk van het wonen voor kwetsbare burgers is een beweging aan het worden. Portaal doet een appèl op positieve krachten van mensen.' Yvonne Witter sprak met Guus Haest over de sleutel tot succes van deze projecten.

Woonproject 't Groene Sticht in Utrecht. Foto: Willem Mes

Zoeken naar mogelijkheden

Guus Haest is net met pensioen en heeft zich jarenlang bij Portaal hard gemaakt voor de huisvesting van kwetsbare burgers. Met succes. Portaal heeft diverse woonprojecten gerealiseerd, zoals Majella Wonen in Utrecht waar ‘vragende’ en ‘dragende’ huurders bij elkaar in een complex wonen. Dit project won in november 2017 de prijs KWH-i-Opener. ‘Portaal doet een beroep op mensen die interesse hebben om samen te wonen met mensen uit de maatschappelijke opvang en mensen met een psychiatrische problematiek. Dat werkt beter dan tegen verzet in te gaan. Portaal zoekt naar mogelijkheden.’ In de media lezen en horen mensen dat het draagvlak voor kwetsbare burgers in buurten afneemt door de overlast. Haest ziet echter ook veel bereidheid bij bewoners. ‘Veel mensen willen voor elkaar zorgen en zijn bereidwillig.’

Acht woonprojecten in diverse complexen

In acht verschillende woonprojecten wonen verschillende huurders, met en zonder psychische problematiek samen. Soms in een nieuwbouw complex, soms in een leegstaand gebouw, soms zelfs ook in een bestaand complex. In een bestaand complex wil Portaal geleidelijk aan woningen toewijzen aan kwetsbare burgers. ‘Dat vereist zorgvuldigheid van de corporatie. En veel investeringen in gesprekken met huidige bewoners.’ Het is moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Medewerkers van Portaal zoeken naar deze locaties, samen met de gemeente en organisaties voor maatschappelijke opvang. In Nieuwegein gaat de corporatie het leegstaande oude gemeentehuis herbestemmen voor een project waar een gemengde doelgroep komt. 

Sleutel tot succes is samenwerking en begeleiding

Wat is nodig om het project te laten slagen? Volgens Guus Haest is de sleutel tot succes het samen realiseren met de zorgorganisaties. Samen opbouwen en de bewoners erbij betrekken. Dat betekent dus goede gesprekken met hen voeren over verwachtingen en bijdragen. Bewoners die in een gemengd wonenproject willen wonen, moeten bereid zijn actief lid te worden van de woongroep. Daarnaast is begeleiding belangrijk. Zorgorganisaties moeten deze gegarandeerd kunnen leveren. Als een bewoner niet op zijn of haar plek zit dan, moeten de zorgorganisaties dit oplossen en een andere plek zoeken. Tijdig signaleren is ook van belang en flexibel inspelen op deze signalen. De regelgeving zit deze flexibiliteit nog wel eens in de weg. Een zorgorganisatie kan niet altijd adequaat reageren. ’Soms gaat het bijvoorbeeld een tijd prima met een bewoner. Maar als het ineens niet meer goed gaat, dan moet hij de bureaucratische molen weer doorlopen om zorg geregeld te krijgen.’

Oog voor de omgeving

Verder kan het sociale wijkteam ook nog meer doen om het opnieuw thuis wonen in de wijk te vergemakkelijken. Door oog te hebben voor buren, buurtbewoners dus de gehele omgeving. Dit geldt ook voor professionals van zorgorganisaties en corporaties. ‘Als professional moet je de mensen niet het idee geven dat ze opgezadeld worden met kwetsbare burgers. De Tussenvoorziening, organisatie voor maatschappelijke opvang, biedt bijvoorbeeld 24 uur achterwacht. Je kunt daar op bouwen. Iedereen kan hen bellen en als er wat aan de hand is, dan zijn ze er ook. Dan hoef je als buurtbewoner niet meteen de politie te bellen.’ Dat schept vertrouwen en voorkomt veel onbegrip. ‘Het gaat om het oppakken van verantwoordelijkheden. Zo heeft de toenmalige Utrechtse burgemeester, Annie Brouwer, bij het zoeken naar locaties voor hostels aangegeven dat als het niet werkt, zij ze zou sluiten.' 

Skaeve huse

Haest weet ook dat sommige mensen niet makkelijk kunnen samenleven met anderen. Daarom heeft hij zich samen met De Tussenvoorziening en de gemeente Utrecht ingezet voor de ‘Skaeve huse’. Skaeve Huse zijn een bijzondere vorm van begeleid wonen voor mensen die niet passen in een stedelijke woonbuurt of in een instelling. ‘Het is een respectvolle erkenning dat sommige mensen niet in een gewone woning in een wijk passen. Dat moet je accepteren en zorgen dat zij een passende woonplek krijgen.’

Beroepstrots

De corporatie kan woonprojecten voor kwetsbare burgers vormgeven, condities creëren en samenwerking zoeken. Bij Portaal is het een strategie geworden. ‘Het is een prachtig vak. Het is onze beroepstrots. We zijn er als corporatie voor deze mensen en we zijn er goed in. Dat is onze maatschappelijke bijdrage.’ Guus is dan wel met pensioen maar hij is druk met de voorbereidingen voor het symposium Goede Buren op vrijdag 26 januari. Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium. (Alleen nog aanmelden voor wachtlijst mogelijk)

15-01-2018 10:35
E F