Experiment vitale woongemeenschappen van start – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Maar liefst 25 corporaties en bewoners van wooncomplexen meldden zich daarom voor een experiment waarin een aanpak getest wordt die woongemeenschappen nieuw leven in kan blazen. Uit de inzendingen selecteerden Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tien wooncomplexen op basis van het aantal bewoners, de SES-score van de wijk en de landelijke spreiding. Het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ loopt tot medio 2017.

bromford-via-visual-hunt-5659089

Langer Thuis
Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Als gevolg van veranderingen in wonen en zorg blijven kwetsbare ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Corporaties, zorgorganisaties en bewoners willen daarom graag zelf inspelen op de wens van ouderen om zich in de eigen woonomgeving thuis en gekend te blijven voelen en eenzaamheid te voorkomen. Het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ gaat hier dieper op in. Het is een onderdeel van het programma Langer Thuis waarin Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samenwerken. 

Eerste trainingen gestart

Het experiment volgt de methode van Studio Bruis, die het zelforganiserend vermogen van een bewonersgroep centraal stelt en stimuleert. Inmiddels zijn trainingen gestart waarin ouderen en betrokken corporatieprofessionals ontdekken waaraan zij behoefte hebben en hoe die wensen vertaald kunnen worden in gezamenlijke activiteiten (doe-kringen) voor de eigen lokale praktijk. Uiteraard onder de coachende begeleiding van de ontwikkelaar. Het experiment begint klein, staat open voor andere geïnteresseerden en kan het startpunt zijn voor andere, nieuwe initiatieven.

Opbloeien tot bruisende leefgemeenschap

De methode biedt lessen voor bewoners, woonconsulenten of huismeesters en andere betrokken (wijk)professionals. Het experiment is bedoeld om de woongemeenschap te laten opbloeien tot een bruisende leefgemeenschap in de wijk en dit ook vast te houden. Bovendien biedt het experiment kansen voor het sociaal beheer door corporaties. De experimentpartners verkennen immers op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een vitale woongemeenschap. Een die uiteindelijk leidt tot een nieuw imago van het wooncomplex en een betere verhuurbaarheid.

Handreiking en evaluatie onderzoek

Ervaringsuitwisselingen, een aantal landelijke tussenbijeenkomsten en een evaluatieonderzoek reflecteren op de methode. De uitkomsten van het experiment worden gebruikt om een handreiking samen te stellen voor professionals van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties én bewoners. Het experiment volgt zowel de proceskant als de effecten van het experiment. Centraal staat de vraag of de methode aanslaat bij de tien experimentpartners en woongemeenschappen. Wat werkt wel en niet bij activering van een woongemeenschap en voor welke doelgroepen is deze methode geschikt?

Learning community

De experimentpartners vormen gedurende het experiment een learning community, die bij elkaar komt tijdens drie landelijke uitwisselingsbijeenkomsten. Het programma staat ook open voor de inbreng van andere geïnteresseerde wooncomplexen. Met andere woorden: iedereen krijgt de ruimte om met frisse blik te reflecteren op thema’s en vraagstukken die door de experimentpartners worden ingebracht.

 • Data: 15 september 2016, 19 januari 2017 en 21 september 2017
 • Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen, centraal gelegen
 • Aanmelden: neem dan contact op met projectleider Annette Duivenvoorden

De tien experimentpartners zijn:

 1. Amstelflat, Mooiland, Assen
 2. De Dobbegaarde, Portaal Leiden
 3. De Leckenborg, Woonpartners Midden-Holland, Gouda
 4. De Oase, Parteon, Zaandam
 5. Evert ten Napelflat, Domesta, Klazienaveen
 6. Walterbosch, Habion, Apeldoorn
 7. St. Elisabeth, Ons Huis/Sutfene, Zutphen
 8. Rozenhof, Woningstichting Barneveld/Zorggroep ENA, Barneveld
 9. Wilgenstruweel, BrabantWonen, Den Bosch
 10. De Roo Appartementen, Woonzorg Nederland, Capelle aan den IJssel

Bron: Platform31