S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Expeditie Begonia 2018: inschrijving geopend!

Op 10 oktober 2018 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de 4e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Voor een inclusieve samenleving is veel variatie in wonen, welzijn en zorg nodig. Prettig wonen is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. U maakt tijdens Expeditie Begonia kennis met woonvariaties uit het hele land: van prille ideeën tot vergevorderde plannen en gerealiseerde woonvormen. Zet 10 oktober in uw agenda of meld u alvast aan!

Versterken van sociale netwerken

Dit jaar staat het versterken van sociale netwerken centraal. Hoe kunnen woonvormen bijdragen aan het in stand houden of uitbouwen van het netwerk van burgers? Bij het langer thuis of opnieuw thuis wonen is het hebben van een kring aan familieleden, vrienden, professionals, vrijwilligers, buren van groot belang. Om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, om participatie te stimuleren, zodat mensen zo prettig mogelijk kunnen wonen in de wijk. Dit vraagt om de juiste infrastructuur: voorzieningen in de nabijheid, plekken om elkaar te ontmoeten, mogelijkheden om mee te doen.

Eerste sprekers bekend!

Wij zijn zeer verheugd dat minister Hugo de Jonge van VWS tijdens het congres zijn visie zal geven op Langer of Weer thuis wonen. Wat is er voor nodig en wat is ieders rol? Ook zal hij het eerste exemplaar van de publicatie 'Bouwstenen voor de toekomst; lessen uit 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg' in ontvangst nemen. Andere plenaire sprekers zijn Hedy d'Ancona, oud-politica en lid van Comité van aanbeveling van Studiekringen50plus en Martijn Kole, ENIK Recovery College, bestuursadviseur Lister Academie en ervaringsdeskundige.

Projectpresentaties en verdiepende colleges

Maak kennis met een grote variëteit aan projecten die ouderen en mensen met een handicap of GGZ problematiek in staat stellen comfortabel te wonen met zorg nabij. U heeft volop keuze (op veler verzoek in vier in plaats van drie rondes!) uit workshops en ronde tafelgesprekken. Ook zijn er verdiepende colleges, onder meer door Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, George de Kam, honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt met focus op wonen van ouderen en Ad en Freya Pijnenborg, auteurs van het boek over Zorgcoöperatie Hoogeloon.
Meer informatie over het programma (sessieprogramma volgt)

Brede doelgroep

Expeditie Begonia is interessant voor een brede doelgroep: bestuurders, managers en projectleiders van woningcorporaties en zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties, patiënten- en consumentenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, actieve burgers, makelaars, ondernemers, banken en fondsen.

Ideeën/suggesties?

Kent u een vernieuwend wooninitiatief op het terrein van wonen, zorg en welzijn dat niet mag ontbreken? Of heeft u andere suggesties of vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Harkes of Yvonne Witter.

Zet 10 oktober in uw agenda of meld u alvast aan!

13-03-2018 13:43

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F