S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Elkien maakt haar woningen ‘soarchklear’

Elkien, een woningcorporatie in Friesland met 20.000 woningen en een werkgebied met 80 kernen, wil een deel van haar woningvoorraad zorggeschikt maken en haar voorraad verduurzamen. Elkien heeft een afwegingskader gemaakt om tot een keuze te komen welke woningen aangepakt worden.

Slim in de bestaande bouw - Praktijkvoorbeelden
Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma 'Slim in de bestaande bouw', onderdeel van de Vernieuwingsagenda 'Slimmer en beter voor elkaar' van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Elkien, Woningverbetering de Dulf 4 hoog te Leeuwarden

Portefeuilleplan is leidend

Het portefeuilleplan van Elkien is leidend. Zij kijkt primair naar de vraag welke woningen ze op langere termijn in portefeuille wil houden, hoe de verhouding investering en rendement is en wat de relatie is tussen woonlasten en energiebesparing. Elkien maakt onderscheid tussen kerngebied en overige kernen, in haar kerngebieden streeft zij ernaar dat op termijn 80% van haar woningen ‘soarchklear’, ofwel ‘geschikt voor zorg’, zijn.

Lees het hele verhaal van Elkien » (pdf)
Lees ook andere praktijkvoorbeelden >>

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis. Corporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Rogier Goes o.v.v. 'Programma Slim in de bestaande bouw'.

19-09-2018 16:00

Voor meer informatie over het Programma Slim in de bestaande bouw kunt u contact opnemen met Rogier Goes van Aedes.

E F