Digitale leidraad Langer zelfstandig wonen bundelt 10 jaar ervaringen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de provincie Gelderland nu de keuzevrijheid om thuis te kunnen blijven wonen, door financiële (investerings)bijdragen, procesondersteuning en het delen van kennis. De digitale Leidraad langer zelfstandig wonen brengt de ervaring samen, die in deze tien jaar is opgebouwd.

Afkijken mag

De website is een bron van kennis en ervaring onder het motto: afkijken mag. Graag zelfs. Want alle gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en (vrijwillige) woonadviseurs die aan de slag zijn gegaan met zelfstandig thuiswonen hebben hun successen met vallen en opstaan geboekt. Soms blijken er aan het einde van een project helemaal niet zo veel bewoners daadwerkelijk overgegaan op het aanpassen van hun woning. Hoe komt dat? Ligt het aan de timing, de toon waarop een boodschap gebracht wordt, de doelgroep die aangesproken wordt of de gesprekstechniek? Inmiddels zijn daar gefundeerde ideeën over. En dat geldt voor meer facetten van langer thuiswonen, waarbij het niet alleen over de woning en veiligheid in huis gaat, maar om de hele sociale context en voor meerdere doelgroepen.

Eureka-momenten en leerpunten

Wat was een eureka-moment? Wat zijn de leerpunten? En waar begin je? De invalshoek die het beste past bij de lokale situatie, is in elke gemeente anders, omdat de voorgeschiedenis, de mensen, de samenwerkingspartners en de bestuursstijl verschillen. De een kiest voor een duidelijk afgebakende focus, een ander werkt breed en integraal of floreert juist bij een experimentele aanpak zonder blauwdruk. Voor verschillende manieren en stijlen zijn aanknopingspunten te vinden. 

De website ‘Leidraad langer zelfstandig wonen’ is in opdracht van de provincie Gelderland gemaakt door Spectrum, partner met elan en Verkroost Advies.