S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Designing a Community of Care: de kracht van ontwerp voor transities in de zorg

Op donderdag 17 mei vindt de manifestatie Designing a Community of Care plaats, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag Society, Society Impact en het team van de prijsvraag Who Cares. Aanleiding voor de manifestatie is de Open Oproep Designing a Community of Care, die het Stimuleringsfonds heeft uitgeschreven. Hiermee stelt het fonds gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties in staat om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.

Designing a Community of Care. Foto: Sofie van Greevenbroek

Toekomst zorg in de wijk

In Nederland vinden we de zorg opnieuw uit. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan ons zorgaanbod, maar ook aan onze leefomgeving. Economische, sociale en ruimtelijke aspecten grijpen daarbij sterk op elkaar in. Deze groeiende complexiteit van de zorg vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak. Organisaties zijn daar niet altijd op ingericht en kansen voor samenwerking en maatschappelijke meerwaarde worden nog onvoldoende benut. Het Stimuleringsfonds gelooft in de kracht van ontwerp bij de transitie van zorg in de wijk en nodigt gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties uit om samen met ontwerpers te werken aan de verwezenlijking van de transitie.

Ontwerpopgaven

Tijden de manifestatie Designing a Community of Care, verkennen we in verschillende deelsessies met elkaar actuele opgaven en kansen voor vernieuwing aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke sociale en ruimtelijke strategieën kunnen we inzetten om de zorg voor elkaar in wijken te laten groeien?
  • Hoe kunnen we aansluiten bij de vraag van ouderen naar nieuwe woonvormen en werken aan een flexibel en inclusief woonzorgaanbod?
  • Hoe kunnen we openbare voorzieningen en de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen?
  • Op welke manier kan de economische logica binnen de zorg beter worden afgestemd op de lokale belangen van gezonde, inclusieve wijken?

Voorbeeldprojecten

Tevens komen tijdens de manifestatie inspirerende voorbeeldprojecten uit het hele land aan bod, zoals het Samen Thuis Huis in Gemert, LAB Noord in Leeuwarden, Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, Care BNB, Care2Share, proeftuin Ruwaard en Stadslab The Masters in Maastricht. En zijn er bijdragen van o.a. Wies Arts (Zet), Sadik Harchaoui (Society Impact), Rob Hoogma (Siza), Reimar von Meding (KAW), Wouter Veldhuis (MUST) en Sabine Wildevuur (Creative Care Lab).

Open Oproep Designing a Community of Care

Met de Open Oproep Designing a Community of Care nodigt het Stimuleringsfonds gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Gemeenten, zorgaanbieders en/of woningcorporaties werken daartoe samen met ontwerpers aan integrale oplossingen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat bij voorkeur wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van ontwerpers en experts.

Aanmelden

De manifestatie is kosteloos. Meld u aan door uiterlijk 30 april een e-mail te sturen aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl o.v.v. Designing a Community of Care. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.

Ga voor meer informatie over de open oproep naar Open Oproep Designing a Community of Care. U kunt een voorstel indienen tot en met 20 juni 2018.

11-04-2018

Stel een vraag

Danielle Harkes
Danielle Harkes
Manager Kenniscentrum

Penny Senior
Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F